BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Feltynowski Marcin (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wykorzystanie baz danych systemu informacji oświatowej do oceny poziomu dostępności szkół na obszarach wiejskich Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego
Database of Education Information System Element in the Assessment the Availability of Schools in Rural Areas of Łódź Metropolitan Area
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 2013, nr 13, s. 153-163, rys., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Koncepcje i problemy badawcze w geografii wsi
Keyword
System informacyjny, Obszary wiejskie, Jakość kształcenia, Oświata, Szkolnictwo podstawowe, Szkolnictwo ponadpodstawowe
Information system, Rural areas, Quality education, Education, Primary education, Secondary education
Note
streszcz., summ.
Country
Łódzki Obszar Metropolitalny
Lodz Metropolitan Area
Abstract
Artykuł prezentuje możliwości wykorzystania bazy danych do oceny dostępności szkół podstawowych i gimnazjalnych. System Informacji Oświatowej dostarcza informacji o oświacie, co w konsekwencji pozwala na określenie dostępności szkół na obszarach wiejskich. Artykuł jest próbą odpowiedzi, czy szkoły zlokalizowane na obszarach wiejskich charakteryzują się dostępnością przestrzenną szkół. Zagadnieniem omawianym w artykule jest również kwestia jakości kształcenia oceniana przez liczbę uczniów przypadających na jednego nauczyciela. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the issues related to the objectives of the Europe 2020 strategy, which points to the need to build a digital society. Part of building this kind of society is the creation and use of databases. Education Information System is one such database, which provides information on education and allows to determine the availability of schools in rural areas. This article is an attempt to answer if schools located in rural areas are characterized spatial availability, as well as the capacity to build pupil-teacher relationship. The text presents the analysis of two levels of education, it means primary and secondary schools. The article emphasizes possibilities use of Educational Information System for the management of education at the local level. The article emphasizes the fact that local authorities have access to database with more specific information, so local authorities can conduct advanced analysis. Databases allow for determination of the directions of migration in the various educational entities including rural areas or in urban-rural relationships. It should be noted that all data stored in the state, regional and local resource permit to use them for the purpose of research, analysis and simulation in local government units. It is possible thanks the dissemination of statistical tools and geographical information systems. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Albaredes G., 1992, A new approach: user oriented GIS [w:] Proceedings of EGIS '92, EGIS Foundation, Munich.
  2. Kozińska-Bałdyga A., 2005, Wizja edukacji na wsi [w:] Wilkin J. (red.), Polska wieś 2025. Wizja rozwoju, Fundusz Współpracy, Warszawa.
  3. OECD, 2011, Education at a Glance 2011 OECD indicators, www.oecd.org/publishing/corrigenda.
  4. Olenderek H., Nowicki A., Korpetta D., Czajko M., Karaszkiewicz W., Integrating GIS and Multimedia in GIS Education of Naturalist, http://wl.sggw.waw.pl/units/ geomatyka/artykuly/gg_mm/en, 19.02.2012.
  5. Wawruch H., Pręgowska E., 2007, Szkoła podstawowa jako lokalne centrum rozwoju [w:] Lusawa R. (red.), Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich wyzwaniem dla gmin Mazowsza, Wieś Jutra, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-1117
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu