BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czapiewska Gabriela (Akademia Pomorska w Słupsku)
Title
Grupy producentów rolnych w rozwoju obszarów wiejskich Pomorza
Farm Producer Groups in the Development of Rural Areas in Pomerania
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 2013, nr 13, s. 165-178, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Koncepcje i problemy badawcze w geografii wsi
Keyword
Obszary wiejskie, Produkcja rolna, Organizacje producenckie, Rolnictwo, Rozwój rolnictwa, Rynek rolny
Rural areas, Agricultural production, Producer organisations, Agriculture, Rural development, Agricultural markets
Note
streszcz., summ.
Country
Pomorze
Pomerania
Abstract
W artykule przedstawiono stan zorganizowania grup producentów rolnych w województwie pomorskim. Zaprezentowano ich rozwój liczbowy, układ przestrzenny oraz strukturę branżową. Ponadto ukazano wpływ niniejszych form na rozwój badanych obszarów wiejskich, które zdominowane były niegdyś przez państwowe gospodarstwa rolne. Doświadczenia wielu krajów przodujących w rozwoju sektora rolnego pokazują, że obecnie jedną z ważniejszych dróg uzyskania przewagi konkurencyjnej gospodarstwa rolnego jest forma zespołowego działania, a więc grupa producencka. (abstrakt oryginalny)

Large competition from the foreign agriculture forced the Polish farmers to associate themselves in producer groups. The experiences of many countries leading in the development of the agrarian sector of economy show that one of the important ways to achieve competitive advantage of a farm, which will guarantee it a firm position on the market, is group cooperation. Functioning in a group, allows its members (the farmers), not only to take part in the production of goods, but also in the ensuing stages on their processing and turnover. In the following article depicted is the horizontal integration status of agricultural holdings of Pomerania Region. The article also discusses the quantitative development of the agriculture producer groups, their spatial system and breakdown due to chosen legal form and business structure. In the Pomeranian 48 farm producer groups arose the after integration with the European Union. Most of them, was localized in regions of intensive agriculture with high quality of agricultural producing space. The legal form most commonly chosen when creating a group was a limited liability company (74,5%). In business structure the first place was taken by groups producing grain and oilseeds (54,1%), the second place simultaneously the producers of poultry, animals and swine, milk and potatoes, fresh or chilled (8,3% respectively after). Should hope that this group organization form springing from the authentic rural cooperatives will help to solve if not all, then at least some of the problems facing Pomeranian agriculture. Moreover, a group of agricultural producers will have an influence on the further development of rural areas of Pomerania. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Boguta W. (red.), 2006, Organizacja i funkcjonowanie grup producentów rolnych, Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa.
 2. Chałupka P., 1998, Ekonomiczne, organizacyjne oraz prawne aspekty organizowania się rolników, WODR, Leszno.
 3. Chlebicka A., 2008, Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju grup producentów owoców i warzyw w Polsce, Warszawa.
 4. Czapiewska G., 2012, Przemiany struktury funkcjonalno-przestrzennej Pomorza w ujęciu wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju, "Acta Scientarium Polonorum, Administratio Locorum", 11 (2).
 5. Gołaszewska B., 2004, Szanse i bariery funkcjonowania grup producentów rolnych w Polsce, Warszawa.
 6. Hasiński W., 2010a, Grupy producentów rolnych w dolnośląskim rolnictwie [w:] Szmielińska-Pietraszek P., Szymańska W. (red.), Przemiany ilościowe i jakościowe w przestrzeni geograficznej, Słupsk.
 7. Hasiński W., 2010b, Integracja pozioma gospodarstw rolnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa dolnośląskiego [w:] Ciok S., Migoń P. (red.), Przekształcenia struktur regionalnych - aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze, Wrocław.
 8. Krawczyk P., 2007, Integracja pozioma w rolnictwie [w:] Jabłonka R. (red.), Grupy producentów w wybranych gałęziach produkcji rolniczej, Siedlce.
 9. Lemanowicz M., 2004, Grupy producenckie i marketingowe i ich wpływ na pozycje konkurencyjną rolników na rynku, "Acta Scientarium Polonorum, Oeconomia", 3.
 10. Promocja tworzenia grup producentów rolnych, 2011, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 11. Tomczak P., 2009, Grupy producentów rolnych jako nowe formy zespołowego działania na polskiej wsi [w:] Rydz E., Rudnicki R. (red.), Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej, Studia Obszarów Wiejskich, t. XVII, Warszawa.
 12. Turski J., Witosław K., 2004, Grupy producentów rolnych polskiego rolnictwa, Biuletyn Informacyjny ARR, nr 2 (152).
Cited by
Show
ISSN
1508-1117
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu