BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Šebeň Vladimír (University of Prešov, Slovakia), Šterbáková Katarína (University of Prešov, Slovakia)
Title
Informačné a komunikačné technológie v systéme prírodovedného vzdelávania
Information and Communication Technologies in Natural Science Education
Source
Nauka, Gospodarka, Społeczeństwo, 2012, nr 2 (5), s. 65-72, rys., tab.
Keyword
Fizyka, Technologia, Technologia informacyjna, Edukacja
Physics, Technology, Information Technology (IT), Education
Note
summ.
Abstract
Authors in the article discuss the application of information and communication technologies (ICT), and Philip Harris and Vernier measurement systems in educational processes at the university. New modern forms of enabling the accesss to information in natural science, in physics are described. Some proposals of using ICT at the university studies of physics as well as a sample of laboratory protocol from discussed measurement systems are provided.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. I. Cimermanová, Používanie multimédií vo vyučovaní, in: XXIII. Didmatech 2000, FHPV PU Prešov, Prešov 2001, s. 114-118.
  2. J. Burgerová, Internet vo výučbe a štýly učenia, Prešov 2001.
  3. J. Poráčová, M. Nagyová, D. Fazekašová, K. Kimáková, Internet a Školský informačný servis, Prešov: FHPV PU, PF UPJŠ, Košice 2000.
Cited by
Show
ISSN
2082-6117
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu