BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krakała Artur (Uniwersytet Łódzki)
Title
Przesiedlenie i relokacja uchodźców : nowe regulacje w polskim prawie
Resettlement and Relocation of Refugees : New Regulations in Polish Law
Source
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2014, t. 92, s. 91-101, bibliogr. 3 poz.
Studies in Law and Economics
Keyword
Regulacje prawne, Cudzoziemcy, Uchodźcy
Legal regulations, Foreigners, Refugees
Note
summ.
Abstract
Pomimo iż przesiedlenia uznawane są za jeden z trwałych sposobów rozwiązania problemów uchodźców, ich liczba w skali roku nie odpowiada zapotrzebowaniom w tym zakresie. Jednakże nie można wykluczyć, że ich rola i znaczenie będą rosły. Od momentu wejścia w życie nowelizacji u.u.c.o. z 2011 roku nie został przesiedlony żaden cudzoziemiec do Polski, a RM nie wydała żadnego rozporządzenia w tej sprawie. Rzeczypospolita Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym krajem dla uchodźców, co potwierdza rosnąca liczba składanych wniosków o udzielenie ochrony. Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku relokacji. Przystąpienie Polski do programu EUREMA wydaje się naturalną konsekwencją wzrostu zainteresowania uchodźców RP. Nie można wykluczyć, że w nieodległej przyszłości RP, jako graniczne państwo UE, może przyjmować znacznie więcej uchodźców, co może wiązać się z potrzebą ich relokacji z Polski. Prowadzone w UE prace nad normatywnym uregulowaniem relokacji, ujednolicą jej zasady i najprawdopodobniej docelowo zaangażują wszystkie państwa UE w jej stosowanie. (fragment tekstu)

The ever-growing number of refugees requires the development of new, effective means of solving the problems of refugees in the world. Most refugees live in underdeveloped countries. This raises many internal difficulties, very difficult to overcome that negatively affect the situation of the refugees. Furthermore, these countries are not able to provide protection for refugees at a sufficient level. One of the new measures, promoted by UNHCR are resettlement of refugees, which is humane. Unfortunately, despite the growing interest in this method of solving problems of refugees, the scale of this phenomenon is covered by less than 10% of the world's needs in this regard. As far as resettlement are global, the relocation is limited only to EU Member States. The essence of the relocation is to help those Member States which have been affected by the massive influx of refugees, by sharing responsibility and solidarity between Member States, in respect of maintenance of refugees. Relocation requires institutional framework, in order to be able to play an important part of the EU's asylum policy.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Chlebny J., Postępowanie w sprawie o nadanie statusu uchodźcy, C.H. Beck, Warszawa 2011.
  2. Kowalczyk B., Ochrona czasowa cudzoziemców - wybrane zagadnienia prawne, Acta Universitas Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji 2004/59, s. 239-259.
  3. Wróbel I., Status prawny obywatela państwa trzeciego w Unii Europejskiej, Wolters Kluver, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
0081-6841
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu