BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sulczewska Krystyna (Uniwersytet Łódzki, doktorantka)
Title
Opłata planistyczna oraz opłata adiacencka : uzasadnienie aksjologiczne i analiza porównawcza
Zoning Fee and Betterment Fee : Axiological Justification and Comparative Analysis
Source
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2014, t. 92, s. 129-147, tab., bibliogr. 10 poz.
Studies in Law and Economics
Keyword
Opłata adiacencka, Orzecznictwo sądu, Nieruchomości, Analiza porównawcza, Prawo
Adjacent payment, Judicial decision, Real estate, Comparative analysis, Law
Note
summ.
Abstract
Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego, ponosząc koszty związane z rozwojem poszczególnych nieruchomości, chcą uczestniczyć w korzyściach z niego płynących. Czynią to między innymi poprzez opłaty planistyczne oraz adiacenckie. Obie opłaty mają to samo źródło, spowodowane są bowiem wzrostem wartości nieruchomości na skutek działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jednakże szczegóły dotyczące pozostałych warunków ich zaistnienia, źródła regulacji oraz samego ustalania są odmienne. Poniższa analiza opłat adiacenckiej i planistycznej wskazać ma podobieństwa i różnice między nimi oraz wykazać, że konstrukcja opłaty planistycznej jest doskonalsza od konstrukcji opłaty adiacenckiej. (fragment tekstu)

The article mentions the issues of levies which are indispensable for a better fulfilment of public goals. A comparative analysis was conducted in relation to zoning fee and betterment fee (due to real property division, due to construction of technical infrastructure appliances or a road, with the use of the financial means of the State Treasury, local government units or from the budget of the European Union, as well as due to real property integration or division). The text describes the legal bases for both payments and their genesis. This material became the basis for drawing necessary conclusions and it presented the differences and common features of these legal institutions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bieliński A., Pannert M., Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe, wyd. 2, C.H. BECK, Warszawa 2010.
  2. Cymerman R. (red), Opłaty adiacenckie, Educaterra, Olsztyn 2012.
  3. Dworkin R., Biorąc prawa poważnie, PWN, Warszawa 1998.
  4. Dydenko J., Gospodarka nieruchomościami. Zbiór przepisów, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.
  5. Jaworska-Dębska B., Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, wyd. 5, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
  6. Kisilowska H. (red.), Nieruchomości. Zagadnienia prawne, wyd. 6, LexisNexis, Warszawa 2011.
  7. Kowalski M., Administracja publiczna i prawo administracyjne w zarysie, Polskie Wyd. Prawnicze, Warszawa - Poznań 2013.
  8. Piechowiak M., Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego, Biuro Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2012.
  9. Stańko M., Gospodarka mieniem komunalnym, LexisNexis, Warszawa 2008.
  10. Ziniewicz M., Administracyjnoprawne aspekty opłat adiacenckich, LexisNexis, Warszawa 2012.
Cited by
Show
ISSN
0081-6841
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu