BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grońska Ewa (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Title
Koncepcja człowieka jako istoty skazanej na wolność u Jean Paul Sartre
The Concept of Man as a Being Condemned to Freedom of Jean Paul Sartre
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2013, nr 10 (1), s. 57-62, bibliogr. 8 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Egzystencjalizm, Filozofia człowieka, Poglądy filozoficzne, Wolność
Existentialism, Human philosophy, Philosophical thought, Freedom
Note
summ.
Abstract
Egzystencjalizm jest filozoficzną refleksją nad człowiekiem, ludzkim istnieniem (existentia), któremu przypisuje się istnienie odmienne niż przedmiotowe, a z drugiej strony - jest to istnienie przepełnione świadomością różnorakich niemożności, permanentnego braku spełnienia się człowieka i możliwości opisu czy wyjaśnienia jego sytuacji. (fragment tekstu)

At the beginning article author focuses on the conceptualization of the concept of existentialism after which goes to explanations the concept of theistic existentialism representatives and atheistic views with great distinction JP Sartre. The article presents Sartre's theories on human absolutely free, This concept has been subjected to consideration and comparison of to the views of other representatives of existentialism.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bochin, M., Marinicová, M. 2010. Komunikácia vo firme ako súčasť obchodného protokolu v kontexte konania vybraného podniku, In. Mária Marinicová. Multilaterálne aspekty života spoločnosti No4. - 1.vyd. - Prešov: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove.
  2. Herman, W. 2001. Filozofia egzystencjalna, wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
  3. Mackiewicz, W. 2008. Filozofia współczesna w zarysie, wydanie V, wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
  4. Marinicová, M. 2011. Coaching - an Important Component of Human Resources Development, In. "Transactions of the universities in Košice", Č. 1.
  5. Marinicová, M. 2013. Etika v komunikácii manažéra [elektronikck zdroj]. In. Slávka Karkošková. Kvalita života IV. v sociálnych, etických a estetických dimenziách [elektronický zdroj] : zborník konferenčných príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. - 1. vyd. - Prešov: Vysoká škola medzinárodného podni-kania ISM Slovakia v Prešove.
  6. Sarnowski, S. 1974. Zmierzch absolutu? Z problemów filozofii chrześcijańskiej i egzystencjalnej, wyd. PWN, Warszawa.
  7. Sartre, J.P. 1996. Egzystencjalizm jest humanizmem, Warszawa.
  8. Tatarkiewicz, W. 2005. Historia filozofii, Filozofia XIX wieku i współczesna, Tom III, wyd. PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu