BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Polasik Michał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Przenajkowska Karolina (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Kuc Marta (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Detrminnaty migracji kart płatniczych do standardu EMV w krajach Unii Europejskiej
Factors Determining the Migration of Payment Cards to the EMV Standard in the European Union Countries
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 67, s. 310-317, tab.,ryb., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1
Keyword
Karty płatnicze, Migracja
Payment cards, Migration
Note
summ.
Abstract
Urzeczywistnienie powstania społeczeństwa informacyjnego wymaga elektronicznego dostępu także do usług bankowych i płatniczych. Okazuje się jednak, że właśnie w obszarze płatności w punktach handlowo-usługowych wciąż występuje dominacja gotówki jako środka rozliczeń. Jednym z ważnych czynników powodujących inercję w zakresie zachowań płatniczych są obawy o bezpieczeństwo systemów elektronicznych. W szczególności w przypadku kart płatniczych szeroko nagłaśniane przypadki przestępstw i oszustw podważają zaufanie do tego instrumentu. Technologia kart mikroprocesorowych w standardzie EMV (European MasterCard Visa) jest jednym z najważniejszych rozwiązań, które mają za zadanie w radykalny sposób poprawić poziom bezpieczeństwa i stanowić fundament obrotu bezgotówkowego. Celem artykułu jest zbadanie czynników determinujących proces wdrażania standardu EMV przez sektor bankowy w Europie.(fragment tekstu)

The aim of the article is to examine the factors determining the process of implementation of the EMV standard according to SEPA Cards Framework. The research covers payment cards with the microprocessor in the EMV standard and the development of the network of POS terminals. The empirical results are based on the statistical data from the European Union countries. It was proved that significant factor that delays migration to the EMV standard is a large network of POS terminals in a certain country whereas a wide popularization of payment cards is a factor enhancing this process.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Campos J., Ericsson N.R., Hendry D.F.: General-to-specific Modeling: An Overview and Selected Bibliography, International Finance Discussion Papers, Board of Governors of the Federal Reserve System 2005, no. 838.
  2. Husemann D.: Standards in the smart card world, Computer Networks 2001, vol. 36, no. 4.
  3. Mayes K.E., Markantonakis K.: Smart cards for Banking and Finance, w: Smart Cards, Tokens, Security and Applications, Springer US 2008.
  4. Narodowy Bank Polski, Departament Systemu Płatniczego, http://www.nbp.pl
  5. Saville J., Loomis N.: Why Wait for EMV to Solve Your Fraud Problems? One- Time Use Card Numbers Can Reduce Debit Fraud Now, A First Data White Paper, December 2010.
  6. Second annual progress report on the state of SEPA migration in 2009, European Commission, Internal Market and Services DG.
  7. Ward M.: EMV card payments - An update, Information Security Technical Report 2006, vol. 11, no. 2.
  8. Worthington S.: Debit cards and fraud, "International Journal of Bank Marketing" 2009, vol. 27 no. 5.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu