BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Šebeňová Iveta (University of Prešov, Slovakia)
Title
Treść dotycząca spotkań dla dziedziny przyrodoznawczej, artystycznej i technicznej działalności koła zainteresowań
Content of Leisure Time Activity Meetings in the Area of Natural Sciences, Arts and Crafts
Source
Nauka, Gospodarka, Społeczeństwo, 2012, nr 2 (5), s. 73-76
Keyword
Czas wolny, Młodzież, Dzieci, Wychowanie
Leisure time, Youth, Children, Education
Note
summ.
Abstract
Niniejszym artykułem chcieliśmy wskazać na parę możliwości realizacji wielostronnej działalności kół zainteresowań. Planowana realizacja czynności z treścią przyrodoznawczą, artystyczną i techniczną zakłada podniesienie zainteresowania uczniów pracą wykazującą elementy pracy twórczej. Założeniem pomyślnej realizacji wybranych czynności jest nie tylko podstawowe wyposażenie materialno-techniczne, ale przede wszystkim profesjonalne dydaktyczne i fachowe przygotowanie pedagoga.(fragment tekstu)

The author of the paper states several topics for meetings in the area of natural sciences, arts ad crafts. It points towards the importance of respecting the age of the participants in these leisure time courses and the creation of interesting subjects to be topics for such meetings.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. V. Šebeň, Práca s talentovanou mládežou vo fyzike v Prešovskom kraji, in Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie 50 let Fyzikálni olympiády 50 let péče o talenty. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, MAFY Hradec Králové 2009, s. 135-143.
  2. K. Šterbáková, Elementárne pokusy ako jedna z foriem predprimárneho vzdelávania. In Perceptuálnomotorické učenie sa v predprimárnej edukácii v kontexte súčasnej kurikulárnej reformy, PU PF, SV OMEP, Prešov 2010
  3. S. Ilkovič, Support of extra-curricular activities by using the information technology, in Zbirnyk naukovych prac: častyna 2. - Umaň: Umaňskyj deržavnyj pedahohičnyj universytet imeni Pavla Tyčyny, 2008.
  4. I. Šebeňová, Formálne a neformálne vzdelávanie s pracovno-technickým obsahom. In Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania. Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica 2010.
  5. A. Sedláková, Prostriedky výtvarného umenia vo voľnočasovom vzdelávaní a metodika vybraných výtvarných postupov, Pedagogická fakulta PU, Prešov 2010.
Cited by
Show
ISSN
2082-6117
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu