BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kłak Kamil (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Korszun-Kłak Katarzyna (Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach)
Title
Identyfikacja napływu i stężeń pyłu PM10 na stacji monitoringu w Katowicach
Identification of the Influx and Particulate Matter PM10 in the Monitoring Station in Katowice
Source
Aura, 2014, nr 10, s. 4-8, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Zanieczyszczenie powietrza, Jakość powietrza, Monitoring zanieczyszczeń środowiska
Air pollution, Air quality, Monitoring of environmental pollution
Note
streszcz., summ.
Abstract
W badaniu jakości powietrza oprócz rutynowego monitoringu poziomu stężeń zanieczyszczeń, pojawia się konieczność ustalenia przyczyn rejestrowanych wysokich stężeń tych zanieczyszczeń. Obserwacje zmienności stężeń pyłu oraz warunków atmosferycznych w lutym 2012 roku na Śląsku umożliwiły ocenę przyczyn znacznych przekroczeń dopuszczalnych stężeń pyłu w powietrzu. Największy wpływ na wysoką zawartość PM10 miała emisja z lokalnych instalacji grzewczych. (abstrakt oryginalny)

Apart from the routine monitoring of pollutant levels, the causes of recorded pollutant high levels must be identified. In February 2012, observations of particulate matter and weather conditions enabled discovering causes of the considerable exceeding of permitted particulate matter in ambient air. Emissions from local heating installations had the biggest impact on high PM10 concentrations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Air Resources Laboratory http://ready.arl.noaa.gov/HYSPLIT.php 01.01.2013.
  2. Google Earth 01.01.2013.
  3. Główny Instytut Ochrony Środowiska, Analiza stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 i PM2,5 z uwzględnieniem składu chemicznego pyłu oraz wpływu źródeł naturalnych, Raport syntetyczny, Zabrze 2011.
  4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (DzU 2012 nr 0 poz. 1031) 3.10.2012.
  5. H.P. Schmid and T.R. Oke, A model to estimate the source area contributing to turbulent exchange in the surface layer over patchy terrain, Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 116(494), p. 965-988, July 1990, Part A.
  6. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach http://www.katowice.pios.gov.pl/ 01.01.2013.
  7. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach http://kielce.pios.gov.pl/ 01.01.2013.
  8. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie http://www.wios.lublin.pl/tiki-custom_home.php 01.01.2013.
  9. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie http://www.wios.warszawa.pl/ 01.01.2013.
Cited by
Show
ISSN
0137-3668
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu