BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Polačko Jozef
Title
E. Weiss: Pozyskiwanie środków unijnych przez przedsiębiorstwa innowacyjne. Podejście procesowe, Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2011
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2011, nr 6 (1), s. 530-531
Humanum. International Social and Humanist Studies
Keyword
Recenzja, Innowacyjność przedsiębiorstw, Środki unijne
Review, Enterprise innovation, EU funds union
Note
recenzja
Abstract
Recenzowana książka koncentruje się na innowacyjności przedsiębiorstw i pozyskiwaniu środków unijnych. Autorka słusznie zauważa, że innowacyjność przedsiębiorstwa jest niezbędnym warunkiem przetrwania, konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstwa, a tym samym rozwoju polskiej gospodarki. Im wyższy jest poziom innowacyjności przedsiębiorstw, tym dynamiczniej rozwija się gospodarka. Jednocześnie możliwość zdobycia środków unijnych przez przedsiębiorstwa w znacznym stopniu ułatwia wprowadzenie innowacji. Z uwagi na skomplikowane procedury pozyskiwania środków unijnych, a także na złożoność i wielość obszarów zarządzania przedsiębiorstwem Autorka zaproponowała ujęcie procesowe obydwu powyższych działań.(fragment tekstu)
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu