BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kierzkowska-Żuk Ines (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
Title
T. Sakowicz, Wybrane aspekty środowiska rodzinnego w percepcji i ocenie osób osadzonych w polskich zakładach karnych, Wyd. "Impuls", Kraków 2009
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2011, nr 6 (1), s. 532-535
Humanum. International Social and Humanist Studies
Keyword
Recenzja, Kształcenie ustawiczne, Przekształcenia ustrojowo-systemowe
Review, Lifelong learning, Political and systemic transformations
Note
recenzja
Abstract
Próbę przybliżenia niezwykle rozległej problematyki edukacji dorosłych stanowi publikacja prof. dra hab. Jana Sarana "Edukacja ustawiczna w okresie transformacji systemowej. Wybrane zagadnienia" wydana w 2010 r. przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Publikację stanowi zbiór 27 artykułów wcześniej wygłoszonych (na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych) i opublikowanych w różnych pracach zbiorowych i czasopismach, do których dostęp może być z różnorodnych przyczyn ograniczony. Zamieszczone w książce artykuły opublikowane zostały w ostatnich kilkunastu latach, zwłaszcza po roku 2000. Wykaz pierwodruków umieszczony został na końcu książki.(fragment tekstu)
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu