BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bębas Sylwester (Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu)
Title
T. Sakowicz, Wybrane aspekty środowiska rodzinnego w percepcji i ocenie osób osadzonych w polskich zakładach karnych, Wyd. "Impuls", Kraków 2009
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2011, nr 6 (1), s. 536-538
Humanum. International Social and Humanist Studies
Keyword
Recenzja, Przestępczość, Więziennictwo, Resocjalizacja
Review, Crime, Prison system, Resocialization
Note
recenzja
Abstract
Podsumowując treści recenzowanej książki autorstwa T. Sakowicza należy wyrazić pogląd, iż Autor podjął się opracowania niezwykle ważnej społecznie problematyki resocjalizacyjnej osadzonych w zakładach karnych. Praca oprócz strony dociekań teoretycznych ma niewątpliwy walor praktyczny. Po kompleksowym studium całości tekstu tej pracy stwierdziłem, że recenzowana książka z pewnością będzie inspirować badaczy i praktyków zajmujących się resocjalizacją więzienną. Całość pracy oceniam bardzo pozytywnie. Ma ona wielkie walory naukowe oraz dydaktyczne. Prognozuje dla niej duże zapotrzebowanie na kierunkach pedagogicznych, socjologicznych, psychologicznych itp. Książkę nt. Wybrane aspekty środowiska rodzinnego w percepcji i ocenie osób osadzonych w polskich zakładach karnych w pełni polecam jako publikację monograficzną o dużym znaczeniu zarówno w teorii, jak i praktyce pedagogicznej.(fragment tekstu)
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu