BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Komenská Katarína (Prešovská univerzita v Prešove)
Title
V. Gluchman: Bioethics in Central Europe: Methodology and Education, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov 2009
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2011, nr 6 (1), s. 539-542
Humanum. International Social and Humanist Studies
Keyword
Recenzja, Etyka, Bioetyka
Review, Ethics, Bioethics
Note
recenzja
Country
Europa Środkowa
Central Europe
Abstract
Artykuł zawiera recenzję monografii dotyczącej zagadnień bioetyki w Europie Środkowej.
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu