BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzybek Grzegorz (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Title
Vasil Gluchman: Etyka społecznych konsekwencji, Instytut Wydawniczy Humanum, Warszawa 2012
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2011, nr 6 (1), s. 543-544
Humanum. International Social and Humanist Studies
Keyword
Recenzja, Etyka, Moralność
Review, Ethics, Morality
Note
recenzja
Abstract
Przedłożona do recenzji książka składa się z sześciu rozdziałów poświęconych następującym zagadnieniom: 1) teorii słusznego działania w etyce społecznych konsekwencji; 2) biologicznym i społecznym czynnikom uwzględnianym w etyce społecznych konsekwencji; 3) idei humanizmu w kontekstach współczesnej etyki; 4) miejscu humanizmu w etyce społecznych konsekwencji; 5) wartości godności ludzkiej w etyce społecznych konsekwencji; 6) prawu moralnemu w jego współczesnych formach refleksji filozoficznej i etycznej. Zawarte w tej monografii rozdziały stanowią podstawy teoretyczne "etiky sociálnych dôsledkov" Vasila Gluchmana. To chyba uzasadnia pragnienie udostępnienia tych przemyśleń polskiemu czytelnikowi.(fragment tekstu)
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu