BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bernais Jolanta (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Elastyczność zatrudnienia jako forma innowacji zarządczych
Flexibility of Employment as Management Improvement
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym, 2008, s. 199-203, tab., bibliogr. 2 poz.
Keyword
Zarządzanie, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Elastyczność zatrudnienia, Innowacje w organizacji
Management, Human Resources Management (HRM), Flexible employment, Innovations in organization
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu zwrócono uwagę na możliwość stosowania innowacji w zakresie form zatrudniania pracowników. Przedstawiono opinie pracodawców i pracobiorców na temat niestandardowych kontraktów pracy. Wybór odpowiedniej formy zatrudnienia pozwala znaleźć nowe źródła oszczędności oraz dotrzeć do takich osób, które z różnych powodów nie są zainteresowane zatrudnieniem standardowym. Sytuacja na polskim rynku pracy ewoluuje w kierunku preferowania pracobiorcy, oczekującego równocześnie wysokiej ochrony pracy, jak i zindywidualizowanych warunków zatrudnienia. Możliwość spełnienia takich oczekiwań stwarza niestandardowe i elastyczne zatrudnienie. (abstrakt oryginalny)

Throught the report, there can be seen focus on an application of innovations within the scope of employee engagement. Various opinions of employers and employee about unconventional contracts of employment were put forward. The selection of most appropriate form of employment enables to gain new sources of funds and reach to people who are not, for diverse reasons, interested in conventional placement. Polish labour market heads towards for employee, who expects both high level of work protection and individualized working conditions. Possibility of fulfilling these expectations is offered by unconventional and flexible employment. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy. Red. M. Juchnowicz. Difin, Warszawa 2007, s. 53.
  2. Badanie czynników warunkujących wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w Polsce. Raport końcowy. WSZP, Warszawa 2008, s. 5, 13-14, 353-358.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu