BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skoczylas Wanda (Uniwersytet Szczeciński), Niemiec Andrzej (Uniwersytet Szczeciński), Waśniewski Piotr (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Problemy pomiaru i analizy wyników finansowych przedsiębiorstwa
Source
Rachunkowość, 2011, nr 9, s. 2-9, tab., rys., przypisy
Keyword
Rachunek wyników przedsiębiorstwa, Wynik finansowy
Enterprise's income statement, Financial performance
Abstract
"Inteligencję biznesu" można określić jako podejmowanie świadomych i skutecznych decyzji na podstawie analizy godnych zaufania danych. Wyniki takiej analizy pozwalają ustalić przyczyny przebiegu określonych zdarzeń i ich kontynuacji oraz sformułować prognozę. Potrzeba analizy dotyczy każdego obszaru funkcjonowania przedsiębiorstwa. Cel prowadzonej działalności - wypracowanie zysków, zwiększenie wartości przedsiębiorstwa - koncentruje jednak uwagę decydentów na wynikach finansowych. Wynik finansowy odzwierciedla efektywność podjętych już decyzji lub też pozwala określić, jakie efekty finansowe ostatecznie zostaną osiągnięte, gdy przedsiębiorstwo wykorzysta swoją przewagę konkurencyjną na rynku, tkwiącą w jakości, niskich kosztach procesów wewnętrznych czy też posiadanych zasobach, a w tym zasobach ludzkich. Wynik finansowy przedsiębiorstwa jest więc przedmiotem wielokierunkowych analiz, a rezultaty finansowe ściśle wiążą się z wynikami uzyskanymi w poszczególnych obszarach procesów realnych. Osiągnięta wysokość wyniku finansowego zysku i zdolność jego wypracowania w przyszłości jest najlepszym sposobem zabezpieczenia płynności finansowej przedsiębiorstwa.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. W. Gos, Bilans. Znaczenie. Koncepcje sporządzania. Formy prezentacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, s. 153-154.
  2. W. Skoczylas, Problem pomiaru wyników finansowych i kapitałów w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007, s. 266.
  3. Determinanty i modele wzrostu wartości przedsiębiorstw, red. W. Skoczylas, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 38 i 69-99.
  4. T. Waśniewski, W. Skoczylas, Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2004, s. 17.
  5. Determinanty i modele wzrostu wartości przedsiębiorstw, red. W. Skoczylas, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002, s. 169 i nast.
  6. A. Marshall, Principles of Economic, Vol 1, Macmillan&Co, New York 1890, s. 142, za T. Copeland, T. Koller, J. Murrin, Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firmy, WIG PRESS, Warszawa 1997, s. 135.
  7. A. Kwiecień, B. Mucha, Nowoczesne mierniki wartości kreowanej przez przedsiębiorstwo, [w:] Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem. Red. T. Dudycz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 286-299.
Cited by
Show
ISSN
0481-5475
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu