BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pyszka Adrian (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Outplacement jako forma innowacji zarządczych w obszarze zwolnień pracowniczych
Outplacement as an Innovative Management Form in the Area of Layoffs
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym, 2008, s. 363-374, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Innowacje w organizacji, Innowacyjność przedsiębiorstw, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zwolnienia monitorowane
Enterprise management, Innovations in organization, Enterprise innovation, Human Resources Management (HRM), Outplacement
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego badania, realizowanego metodą studium przypadku, była identyfikacja oraz wyodrębnienie kluczowych czynników pobudzających stosowanie outplacementu podczas zwolnień pracowniczych. Analiza krzyżowa przypadków ukazała, że zakończony sukcesem outplacement: wspomaga zmiany w zatrudnieniu indywidualnych jednostek jak i całej organizacji poprzez rozwój wiedzy, odpowiednich umiejętności i postaw, integruje aktorów wokół procesu zmian, podnosi poziom odpowiedzialności społecznej w zmienianej firmie. (abstrakt oryginalny)

There has been increasing interest in the use of organizational human potential renewing methods, usually by laying-off people with outplacement. The aim of this research study was to identify, from a case study analysis of four studies, the main categories that facilitate using outplacement while doing organizational layoffs. The cross-case analysis revealed that successful outplacement: support career and employment changes by developing knowledge, skills and attitudes, integrated actors within change process, enhanced corporate social responsibility (CSR) inside the changed company. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Appelbaum S.H., Donia M.: The Realistic Downsizing Preview - A Multiple Case Study. Part I. Career Development International, 6/3, 2001.
 2. Aquilanti T.M., Leroux J.: An Integrated Model Of Outplacement Counseling. "Journal of Employment Counseling" 1999, Dec., No. 4(36).
 3. Brammer L.H., Humberger F.E.: Outplacement and Inplacement Counseling. Prentice-Hall, INC., New Jersey 1984, p. 1.
 4. Broderick R.F.: Issues In Civilian Outplacement Strategies, Proceedings of a Workshop. National Academy Press, Washington, D.C. 1996, p. 8, 16.
 5. Denzin N.K.: Handbook of Qualitative Research. Sage, Thousand Oaks CA 1994.
 6. Doherty N.: The Role of Outplacement in Redundancy Management. "Personnel Review" 1998, Vol. 27, No. 4, p. 343-353.
 7. Duffy E.M., O'Brien R.M., Brittain W.P., Cuthrell S.: Behavioral Outplacement. "Personnel" 1988, March.
 8. Eisenhardt K.M.: Building Theories from Case Study Research. "Academy of Management Review" 1989, Vol. 14, No. 4, p. 532-550.
 9. Flak O., Pyszka A.: Wpływ outplacementu na konkurencyjność przedsiębiorstwa. W: Konkurencyjność regionów i przedsiębiorstw. Klastry. Red. A. Leśniewski, O. Olesiński. WZiA AŚ, Kielce 2007, s. 426.
 10. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D.: Metody badawcze w naukach społecznych. Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2001, s. 252, 258-264.
 11. Mroczkowski T., Wermus M., Clarke L.D.: Employment Restructuring in Polish Companies during Economic Transition: Some Comparisons with Western Experience. "Journal for East European Management Studies" 2005. Vol. 10, Iss. 1.
 12. Pickman A.: The Complete Guide To Outplacement Counseling. LEA, 1994, p. 123, 131.
 13. Sekuła Z.: Planowanie zatrudnienia. OE, Kraków 2001, s. 224.
 14. Yin R.K.: Applications of Case Study Research. Sage Publications, 2003, p. 145.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu