BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowakowska Krystyna
Title
Szkolnictwo wyższe w Polsce po 1990 roku
Higher Education in Poland After 1990
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2011, nr 1, s. 183-197, bibliogr. 15 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Szkolnictwo wyższe
Higher education
Note
sum.
Abstract
W Europie szkolnictwo prywatne było postrzegane jako luksusowy dodatek do masowego szkolnictwa wyższego państwowego. Cechą charakterystyczną było to, że kształciło i nadal kształci na bardzo wysokim poziomie, wypełniając wszystkie nisze, które z różnych względów sektor państwowy nie był w stanie zagospodarować. Nieco inaczej wyglądała sytuacja na kontynencie amerykańskim. Tu, uczelnie niepaństwowe, powstawały jako efekt całego systemu działalności charytatywnej, i bardzo często zakładane były przez fundacje rodzinne. Polski system edukacyjny zdecydowanie bliższy jest modelowi europejskiemu. Wydawało się, że niewielka ilość uczelni prywatnych będzie kształcić stosunkowo nieliczne grupy ludzi o zwiększonych dochodach. Stało się jednak zupełnie inaczej, ku zaskoczeniu znakomitej większości społeczeństwa, w tym również obserwatorów badających zjawisko rozwoju sektora szkół wyższych. (fragment tekstu)

Starting from the nineties, higher education is subject to significant changes, for which a legal basis was created by the "Higher Education Act" from 12 September 1990, which regulated its functioning. Since then, we may observe tremendous growth of the quantitative development of schools and fiercer competition. Changes, that can be observed, affect on both: levels and fields of study. Since 2002, which was the last year of the baby boom, we may observe gradual decrease in recruitment of students at universities. To deterioration of universities condition contribute: the economic slowdown and increased of competition in the economy, that will translate into a reduction in the quantitative growth of the middle class and reduce its financial resources, but also rising unemployment among graduates of higher education. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Nowakowski, Z. 2001. Niepubliczna wyższa szkoła zawodowa w systemie wolnorynkowym, Zeszyty Naukowe WSIZiA, Warszawa.
 2. Wieteska-Rostek, M. 2003. Materiały konferencyjne-przyszłość polskiej nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce, Forum spraw publicznych, Warszawa.
 3. Rocki, M. 2005. Nowe prawo - szanse i zagrożenia dla szkolnictwa wyższego, Warszawa.
 4. Ustawa z dnia 27 lipca 2005.
 5. Szabłowski, J. 2002. Sektor prywatny w szkolnictwie wyższym w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską, Konferencja rektorów uczelni niepaństwowych, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Kielce-Białystok.
 6. Dąbrowa-Szefler, M., Jabłecka-Prysłopska, J. 2005. Szkolnictwo wyższe w Polsce, Raport dla OECD, Warszawa.
 7. Nowakowska, M. 2010. Komercjalizacja nauki - wdrażanie wyników prac badawczych do przemysłu, Zeszyty Naukowe WSIZiA, Warszawa.
 8. Misztal, B. 2000. Prywatyzacja szkolnictwa wyższego w Polsce. Wyzwania w świetle transformacji systemowej, Kraków.
 9. Szulc, T. 2004. Edukacja i nauka w narodowym planie rozwoju na lata 2007-2013, Wrocław, 2004.
 10. Franecka, A., Ulatowska, M. Chojnicka, M. 2006. Szkoły wyższe i ich finanse w 2005 roku, Warszawa.
 11. Szkoły wyższe i ich finanse w 2008r. 2009. GUS,Warszawa.
 12. Drucker, P. 1999. Społeczeństwo postkapitalistyczne, Warszawa.
 13. Jarzębski, G. Szymańska, D. 2006. Rewolucja edukacyjna w Polsce w latach 1995-2005, Głos Uczelni, Pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, numer 4(242), Toruń.
 14. Woźnicki, J. 2004. Model współdziałania uczelni publicznych i niepublicznych- stan obecny i perspektywy, Materiały z ogólnopolskiej konferencji w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości, Warszawa.
 15. Nowakowski, Z. 2009. Bezpieczeństwo państwa w koncepcjach programowych partii parlamentarnych w Polsce po 1989 roku, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu