BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jasiński Andrzej
Title
Praca socjalna. Wyzwanie czy obowiązek?
Social Work. Challenge or Duty?
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2011, nr 1, s. 247-252, bibliogr. 6 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Opieka socjalna, , Praca, Pomoc społeczna, Działalność społeczna
Social services, , Labour, Social assistance, Social activity
Note
summ.
Abstract
Od dłuższego już czasu toczą się między socjologami, politologami, i publicystami spory o to, jaki charakter ma praca socjalna? Jerry Mansfield z Business Harvard School w swojej najnowszej pracy "Social work as an International Solidarity" pisze m.in.: "Socjologów i działaczy życia publicznego zastanawia fakt dużej dynamiki ruchu na rzecz pracy socjalnej, a także dużego zaangażowania ludzi w ten rodzaj działalności. W tej mierze istnieją różne wykładnie: psychologiczna, społeczna, rekompensacyjna, naśladowcza. Pogląd Mansfielda skomentujemy w dalszej części tego artykułu. Nie brak uczonych, jak na przykład socjolog Paul Kerry ze Stanford University który sądzi, że "Pęd młodzieży do pracy socjalnej to po prostu moda, styl na życie, to po prostu przygoda". Ale są też badacze, którzy twierdzą, że praca socjalna jest zwykłym ludzkim odruchem, w którym nie ma nic niezwykłego. Tak czy owak toczy się metodologiczny spór o status pracy socjalnej. Spór ten jest ważny dla samych dociekań naukowych, ale także praktycznych, prawnych, moralnych, i społecznych. (fragment tekstu)

Debates on social work will be very long lasting. The discourses on it also start increasing in the process of this social movement development. You should recognize all these phenomena for a preliminary phase of development of the phenomenon of social work at the beginning of the 21st century. Many scholars call for an introduction teaching subject under the name of Social Work to some universities and secondary schools. The very idea of it itself is original and remarkably reputable. It is a valuable educational initiative. The rest lies in the hands of the education luminaries. It is an unusually momentous issue that opinions about social work are only positive. This is a tribute to their authors i.e. social workers. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Mc Falland, S. 2006. People and its honest, in: Pergamon Hause.
  2. Mansfield, J. 2007. Social Work as an International Solidarity, BHS., Cambridge.
  3. Kerry, P. 2008. New Age, Copy Lectures.
  4. SuBmann, G. 1998. Social Arbeit, Aachener Beitrage, Aachen.
  5. Lietztmann, R. 2006. Arbeitsrecht, Hannov, Univ., Presse.
  6. Larson, J. 2008. New low at the work, Chicago Copy, nr 7.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu