BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stolárik Stanislav
Title
P. Czarnecki, Dylematy etyczne współczesności, Difin, Warszawa 2008, 264 s.
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2008, nr 2 (2), s. 207-209
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Etyka, Etyka chrześcijańska, Recenzja, Społeczeństwo
Ethics, Christian ethics, Review, Society
Abstract
Trafnie rozpoznał Autor główne rodzaje problemów etycznych nurtujących obecnie społeczeństwo w Polsce. Świadczy o tym zarówno wybór omówionych zagadnień, jak i argumentów. Dla przykładu, w pracy zostały omówione dylematy związane z transplantacjami, pominięto natomiast etyczne aspekty kary śmierci, o której z uwagi na aktualne rozwiązania prawne w ostatnim czasie prawie się nie dyskutuje. Z kolei uwzględnione w pracy problemy zostały przedstawione w sposób jasny i precyzyjny, bez poruszania kwestii drugo- i trzeciorzędnych, które jedynie zaciemniałyby obraz całości.(fragment tekstu)
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu