BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Popek Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Developments in Research on the Attitudes Poznań University of Economics Students
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 6, cz. 1, s. 207-217, bibliogr. 11 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Organizacje wobec wyzwań XXI wieku
Keyword
Postawy społeczne, Kariera zawodowa, Rodzina, Studenci
Social attitudes, Professional career, Family, Students
Note
summ.
Abstract
For several years we have watched worsening demographic situation of our country. Fever children are born and fewer people choose legalization of their relationships There are a lot of arguments to explain such a situation. Problem of appropriate work is worth special attention. It is hard for the young people to find decent job for decent salary. The main study objective is showing what kind of values are the most important in Poznan students' life. The study attempts to determine what, according to the youth's opinion, is the sense of life through the value identification. Usually there are several important ones, the rest remains complying. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Didier J., Jarosz K. (1996), Słownik filozofii, Książnica, Katowice.
 2. Ignatczyk W. (2002), System wartości rodzinnych młodzieży polskiej końca XX wieku, AEP, Poznań.
 3. Kloska G. (1982), Pojęcie, teoria i badanie wartości w naukach społecznych, PWN, Warszawa.
 4. Kłoskowska A. (1972), Społeczne ramy kultury, PWN, Warszawa.
 5. Marjański J. (1990), W poszukiwaniu sensu życia, KUL, Lublin.
 6. Pająk J. (2007), Młodzież studencka jako kategoria socjologiczna, "Zeszyt Naukowy WSZ w Częstochowie", Częstochowa.
 7. Slany K. (2002), Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Zakład Wydawniczy NOHOS, Kraków.
 8. Śliwerski B. (red.) (1993), Kontestacje pedagogiczne, IMPULS, Kraków.
 9. Wierzchosławski S., (1999), Demograficzne aspekty procesy starzenia się ludności polskiej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 10. Wielka Encyklopedia Powszechna (1962), PWN, Warszawa, t. I.
 11. Znaniecki F. (1976), Chłop polski w Europie i Ameryce, tom I, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu