BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Unolt Jerzy
Title
Władze lokalne i organizacje społeczne województwa poznańskiego wobec zjawiska ubóstwa
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Ubóstwo jako problem polityki społecznej, 1993, s. 135-148, tab.,bibliogr. 2 poz.
Keyword
Ubóstwo, Bezrobocie, Pomoc społeczna, Organizacje społeczne, Administracja lokalna
Poverty, Unemployment, Social assistance, Social organisations, Local administration
Country
Polska, Województwo poznańskie
Poland, Poznańskie Voivodeship
Abstract
Proces pospiesznej transformacji systemu gospodarczego, jaki rozpoczął się w Polsce na przełomie lat 1989-1990, wywołał doniosłe konsekwencje ekonomiczne i społeczne, z których część zasługuje na ocenę pozytywną, część zaś ma charakter jednoznacznie negatywny. Do tych ostatnich należy niewątpliwie poszerzenie się grupy ludności żyjącej w warunkach bezwzględnego ubóstwa, tzn. poniżej poziomu minimum socjalnego1. O ile na przykład w gospodarstwach pracowniczych poniżej tego minimum żyło w 1989 roku 13,7% osób, to w 1991 roku odsetek ten wzrósł do 32,2%, a w gospodarstwach chłopskich zwiększył się odpowiednio z 22,3 do 50,9%2. Szacuje się, że liczba osób żyjących w ubóstwie we wszystkich typach gospodarstw domowych (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. J. Szumlicz: Minimum socjalne. "Polityka Społeczna" 1993, nr 3, s. 36
  2. M. Załuska: Grupy samopomocowe działające w środowisku wielkomiejskim (na przykładzie miasta Poznania). "Praca Socjalna" 1993, nr 1., s. 11
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu