BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lištiak Mandzáková Stanislava (Katedra špeciálnej pedagogiky PF PU v Prešove), Marková Dagmar (Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF v Nitre)
Title
Psychosexuálne aspekty vývinu osôb smentálnym postihnutím
Psychosexual Aspects of the Development of People with Intellectual Disabilities
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2013, nr 10 (1), s. 123-137, tab., bibliogr. 11 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Osoby niepełnosprawne, Płodność, Psychologia, Seksualność
Disabled people, Fertility, Psychology, Sexuality
Note
summ.
Abstract
The authors present in this paper psychosexual aspects of the development of people with intellectual disabilities, with an emphasis on sexual development problems and specifics of their puberty, they see the effects of gender and psychosocial factors amplifying the effect of the crisis on the development of young people with intellectual disabilities. Their arguments argue partial results of research sexuality clients with more severe intellectual disabilities in social care homes in Slovakia. The conclusion states that only quality and professional support helps people with intellectual disabilities to live their sex lives freely.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dubie, M. 2005. Puberty. [online]. [cit. 2003-01-10]. Dostupné na internete: http://www.iidc.indiana.edu/? pageId=475
 2. Haka-Ikse, K., Mian, M. 1993. Sexuality in Children. In: Pediatrics in Review, 1993, vol. 14, no. 10.
 3. Gonzales-Acquaro, K. 2006. Sexuality education and mental retardation : Workshop effects on teachers' knowledge, attitudes, and self-efficacy beliefs. Columbia: Columbia University. 2006.
 4. Grogan, S. 2000. Body image : Psychologie nespokojenosti s vlastním tělem. Praha: Grada publishing.
 5. Krebs, H. 1992. Medizinische Aspekte zur Sexualität geistigbe-hinderter Menschen. In: WALTER, J. (Hrsg.). Sexualität und geistige Behinderung. Heidelberg: Schindele, 1992.
 6. Mandzáková, S. 2011. Zvyšovanie kvality sexuálneho a partnerského života osôb s ťažším mentálnym postihnutím. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove.
 7. Lištiak Mandzáková, S. 2013. Sexuální a partnerský život osob s mentálním postižením : se zaměřením na středně těžké a těžké postižení. Praha: Portál, 2013.
 8. Šelner, I. 1999. Sexuální pedagogika a psychosexuální poradenství. Pardubice: Marlin, 1999.
 9. Walker-Hirsch, L. 2007. The Facts of Life... and More : Sexuality and Intimacy for People with Intellectual Disabilities. Baltimore: Paul. H. Brookes Publishing, 2007.
 10. Walter, J. 1994. Sexualität und Geistige Behinderung. [online], 1994. [citované 2011-08-11]. Dostupné na internete: http://bidok.uibk.ac.at/library/walter-sexualitaet.html.
 11. Volfová, I., Kozáková, Z., Velimínsky, M. 2008. Prevence sexuálního zneužívaní dětí a adolescentů se specifickými potřebami. Praha: TRITON.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu