BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Saczyńska-Sokół Sylwia (Politechnika Białostocka)
Title
Wyzwania badawcze wobec problematyki polskich tajemniczych mistrzów
Challenges of Researching Polish Hidden Champions
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 6, cz. 1, s. 219-229, bibliogr. 11 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Organizacje wobec wyzwań XXI wieku
Keyword
Zarządzanie kapitałem ludzkim, Kultura organizacyjna, Efektywność
Human Capital Management, Organisational culture, Effectiveness
Note
summ.
Abstract
Opracowania naukowe dotyczące problematyki tajemniczych mistrzów ujawniają, iż obszar ten wymaga prowadzenia dalszych badań naukowych. Jak wykazano powyżej, polscy tajemniczy mistrzowie, podobnie jak liderzy globalni, charakteryzują się przede wszystkim ponadprzeciętnymi wynikami. Kluczową rolę w budowaniu ich potencjału odgrywa kapitał ludzki, który, obok innych wartości niematerialnych takich, jak innowacyjność i przywództwo, jest źródłem ich przewagi konkurencyjnej. By jednak kapitał ludzki mógł być odpowiednio spożytkowany, niezbędne jest podejmowanie odpowiednich działań w sferze zarządzania kapitałem ludzkim, wpływających na pozyskanie, rozwój i zaangażowanie ludzi. Działania te pozostają w ścisłej, dwustronnej relacji z kulturą organizacyjną, którą uznać można za system, który wiąże ludzi w organizacji. Kultura organizacyjna pozostaje w ścisłym związku z efektywnością przedsiębiorstwa. W przypadku polskich tajemniczych mistrzów założyć można, iż sprzyja ona efektywności, co więcej, odgrywa szczególną rolę w osiąganiu ponadprzeciętnych wyników z uwagi na specyfikę tych przedsiębiorstw. (fragment tekstu)

The paper concerns the concept of the Polish hidden champions in the context of research challenges. Hidden champions are companies characterized by the dominating or leading position they have on their global markets narrowly defined. In the existing published works on this issue, there is revealed the necessity for further research especially in the area of the impact of human capital management on pro-effective organizational culture. Organizational culture is closely linked to the effectiveness of the company. In the case of the Polish hidden champions, taking into consideration their specificity, it can be assumed that their organizational culture plays a special role in achieving extraordinary results. Therefore, research challenges in this area embrace, in the first place, exploring the issues of human capital management, secondly, identifying the fundamental norms, values and assumptions creating the organizational culture. The issues mentioned above may be conducive to defining the impact of human capital management on developing pro-effective organizational culture of Polish hidden champions. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bielski M. (1997), Organizacje: istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 2. Dietl J. (2009), Tajemniczy mistrzowie w Polsce, [w:] Simon H., Tajemniczy mistrzowie XXI wieku. Strategie sukcesu nieznanych liderów na światowych rynkach, Difin, Warszawa.
 3. Grego-Planer D., Popławski W., Zastempowski M. (2011), Niematerialne wartości źródłem ukrytej przewagi konkurencyjnej tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2011.
 4. Hofstede G. (2000), Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa.
 5. Huczynski A., Buchanan D. (1991), Organizational behaviour, Prentice Hall.
 6. Juchnowicz M. (red.) (2007), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Difin, Warszawa.
 7. Mazur B. (2012), Kultura organizacyjna w zróżnicowanym wyznaniowo otoczeniu, Oficyna Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok.
 8. Mullins L.J. (1996), Management and organizational behaviour, Pitman Publishing, Londyn.
 9. Pocztowski A. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa.
 10. Simon H. (1999), Tajemniczy mistrzowie. Studia przypadków, PWN, Warszawa.
 11. Simon H. (2009), Tajemniczy mistrzowie XXI wieku. Strategie sukcesu nieznanych liderów na światowych rynkach, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu