BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobczak Anna (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Wpływ kompetencji kierownika projektu na sukces zarządzania projektem
The Competence of the Project Manager and the Success of the Project
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 6, cz. 1, s. 243-254, bibliogr. 5 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Organizacje wobec wyzwań XXI wieku
Keyword
Zarządzanie projektem, Kompetencje, Wyniki badań, Podejście systemowe
Project management, Competences, Research results, System-based approach
Note
summ.
Abstract
Ze względu na rosnące zainteresowanie koncepcją zarządzania projektami, coraz częściej analizuje się wpływ osoby zarządzającej projektem na bezpośrednie wyniki projektu. Analizie poddawane są wiedza, doświadczenie oraz kompetencje kierowników w celu wyodrębnienia takich grup czynników, które identyfikując można wskazać jako takie, które pomagają osiągnąć sukces projektom. Zdiagnozowanie określonych czynników pozwala organizacjom następnie poszukiwać i zatrudniać kierowników z takimi umiejętnościami i wiedzą. Firmy, które działają w coraz burzliwszym otoczeniu, chcąc zminimalizować swoje ryzyko w wyborze osoby kierującej projektem, szukają rozwiązań systemowych i standardowych w procesie doboru kierownika projektu. Za niezwykle istotne uznaje się podejście systemowe do zarządzania projektami i realizacji celów projektu. Celem artykułu jest wskazanie umiejętności kierownika projektu, które mają wpływ na sukces zarządzania projektami jak i pracę całego zespołu. (fragment tekstu)

The article presents conditions influencing the competitiveness of enterprises together with ways of determining the key sources leading to their advantage. Additionally, evaluation criteria of enterprises' competitiveness are described. On the basis of these considerations the importance of key elements of competence in gaining and maintaining competitive advantage in the ever changing market is shown. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brandenburg H. (2002), Zarządzanie projektami, AE, Warszawa.
  2. Jones R. (2007), Zarządzanie projektami. Sztuka przetrwania, MT Biznes, Warszawa.
  3. Lock D. (2003), Podstawy zarządzania projektami, PWE, Warszawa.
  4. Trocki M., Grucza B., Ogonek K. (2003), Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.
  5. Wachowiak P., Gregorczyk S., Grucza B., Ogonek K. (2004), Kierowanie zespołem projektowym, Wyd. Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu