BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Boroňová Jana (Trnava University, Slovakia), Dvořáková Vlasta (Trnava University, Slovakia)
Title
Problems of Women Related to the Pelvic Floor Muscles
Source
Nauka, Gospodarka, Społeczeństwo, 2012, nr 1 (4), s. 153-161, rys.
Keyword
Zdrowie, Kobieta
Health, Woman
Note
summ.
Abstract
Pelvic floor muscles provide support to uterus, bladder and rectum, and therefore weakened pelvic muscles can lead to a number of very annoying problems such as urinary incontinence, uterine prolapse or difficulties in the sexual area. The role of midwives, gynaecologists and physiotherapists is to educate women about prevention of the pelvic floor disorders. Information should be given in gynaecology ambulances, in ambulances for pregnant women, in antenatal classes and on the Gynaecology and puerperium department.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. I. Lang-Reeves, Pánevní dno: jak využít běžný den jako trénink, Vašut, Praha 2008, 126 p.
  2. H. Höfler, Cvičení ke zpevnění pánevního dna pro ženy a muže: cílené cvičební programy pro každý den, Beta-Dobrovský, Praha: 2004, 95 p.
  3. F. Macků, Porodnictví, Informatorium, Praha 2002. 143 p.; A. Roztočil, Moderní porodnictví, Grada, Praha 2008. 408 p.
  4. A. Doležal, Porodnické operace, Grada, Praha 2007, 376 p.
  5. H. Volejníková, Cvičení v práci porodní asistentky, 3. vyd., Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, Brno 2005. 51 p.
  6. L. Krofta, J. Feyereisl, Průvodce ženy s močovou inkontinencí, Mladá fronta, Praha 2010, 39 p.
  7. P. Paskudová, Techniky cvičení po spontánním porodu zaměřené na pánevní dno, Bakalářská práce, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín 2007.
Cited by
Show
ISSN
2082-6117
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu