BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lelonek Marian (Pabianicka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna)
Title
Kompetencje poznawcze uczniów i ich rozwijanie w procesie nauczania zintegrowanego
Cognitive Competences of the Students and Their Development in the Process of Integrated Education
Source
Nauka, Gospodarka, Społeczeństwo, 2012, nr 1 (4), s. 171-184, rys., tab.
Keyword
Edukacja, Nauczanie, Dzieci, Dzieci szkolne
Education, Teaching, Children, School children
Note
summ.
Abstract
Reasumując badania dotyczące kompetencji poznawczych uczniów dokonano zestawienia wyników badań, uzyskanych dla trzech równoległych podręczników, różnych zespołów autorskich i poziomów kształcenia, klasa I, II i III. Porównując wyniki badań, można ogólnie stwierdzić, że materiały dydaktyczne zawarte w podręcznikach do nauczania zintegrowanego, stwarzają w procesie edukacji wczesnoszkolnej warunki do rozwijania prostych czynności umysłowych. Natomiast brak jest materiałów dydaktycznych do intensywnego rozwijania złożonych czynności umysłowych. Koncepcje działań dydaktycznych, proponowane przez autorów podręczników, są za mało zróżnicowane co do poziomu kształcenia uczniów. Schemat działań metodycznych jest podobny i dlatego powstała luka w możliwości intensywnego rozwijania złożonych czynności umysłowych u uczniów klasy II i III. (fragment tekstu)

A new conception of the early childhood pedagogy, based on constructivist psychology, sees learning as processing the content of information. A new approach to a process of learning requires a different view of the role of students, teachers and didactic materials the students work with. The differences in cognitive skills, which occur in the educational process, concern the way an individual, a child and a didactic conception function. Student's books should not control the educational process, they should merely be one of didactic materials that must be at students' disposal. The article presents an analysis of student's books for the integrated teaching in classes I-III, which contain didactic material serving to develop cognitive competences of students. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, "Żak", Warszawa 1998, s. 433.
  2. T. Tomaszewski, Ślady i wzorce, PWN, Warszawa 1984, s. 50-56.
  3. M. Lelonek, Proces poznawania i rozumienia świata przez uczniów w młodszym wieku szkolnym, Wydawnictwo WSHE, Pabianice 2006, s. 36.
  4. G. Kufit, Cele lekcji a zadania i czynności uczniów w procesie uczenia się środowiska społeczno-przyrodniczego w klasach I-III, "Nauczanie początkowe" 1985/1986, Nr 2, s. 84.
  5. J. Dewey, Jak myślimy?, Książka i Wiedza, Warszawa 1957.
  6. Bałachowicz J., Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, WSiP, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
2082-6117
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu