BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ciupek Bogdan (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Trzaskalik Tadeusz (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Modelowanie struktury portfela zakładu ubezpieczeniowego
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Podejmowanie decyzji w warunkach niepełnej informacji - systemy wspomagania decyzji, 1994, s. 15-20, bibliogr. 1 poz.
Keyword
Ubezpieczenia, Rynek ubezpieczeniowy, Ubezpieczenia na życie, Ubezpieczenia majątkowe, Analiza portfelowa
Insurances, Insurance market, Life insurance, Property insurance, Portfolio analysis
Country
Polska
Poland
Abstract
Wprowadzenie w życie ustaw: z 20 września 1984 roku o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych ("Dziennik Ustaw" nr 30, poz. 160), z 17 maja będącej nowelizacją poprzedniej ("Dziennik Ustaw" nr 45, poz. 242), a zwłaszcza ustawy z 28 lipca 1990 roku o działalności ubezpieczeniowej ("Dziennik Ustaw" nr 59, poz. 344) spowodowało bardzo istotne zmiany w polskim systemie ubezpieczeniowym. Zgodnie z nimi odstąpiono od istniejących wcześniej ubezpieczeń ustawowych powstających z mocy prawa, zastępując je obowiązkowymi ubezpieczeniami umownymi, dopuszczono inne niż państwowa formy własności oraz zezwolono na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej przez obcy kapitał. Dokonujące się obecnie zmiany prawne umożliwiają więc powstanie i rozwój nowoczesnego system ubezpieczeniowego w Polsce. Nowo powstały rynek ubezpieczeniowy zaczął działać na zasadzie konkurencyjności oraz specjalizacji wielu ubezpieczycieli. Poszczególne zakłady ubezpieczeń oferują klientom różnorodne ubezpieczenia, stosując przy tym zróżnicowane i elastyczne stawki ubezpieczeniowe. Daje to możliwość oddziaływania na zachowanie klientów. We wcześniejszym okresie rynek ubezpieczeniowy był zmonopolizowany i nie umożliwiał wyboru ani ubezpieczycielowi, ani klientowi. Po 1990 roku sytuacja uległa istotnej zmianie. Obecnie klient może wybierać pomiędzy wieloma ubezpieczycielami. Także zakład ubezpieczeniowy może w pewien sposób wpływać na zachowanie swoich potencjalnych klientów i dobierać ich sobie. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. H. J. Schleef: Using Linear Programming Model for Planning Life Insurance Purchases. "Decision Science" 1980, Vol. 11, p. 522-534.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu