BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Podgórska Maria (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Koniunktura w budownictwie : I kwartał 2012
Business Activity in Construction Industry : 1st Quarter of 2012
Source
Koniunktura w budownictwie. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2012, nr 74, 37 s., rys., wykr.
Keyword
Budownictwo, Zatrudnienie, Inwestycje budowlane, Sektor publiczny, Sektor prywatny
Construction, Employment, Construction investments, Public sector, Private sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
Obecna wartość ogólnego wskaźnika koniunktury wynosi -21.3, jest więc prawie identyczna jak w IV kwartale 2011 roku. W bieżącym kwartale wskaźnik koniunktury jest mniejszy o 3 punkty niż w analogicznym kwartale rok temu i o 5 punktów niż dwa lata temu. Od drugiej połowy ubiegłego roku funkcja trendu wskaźnika koniunktury w budownictwie maleje. (fragment tekstu)

Present value of general business indicator is equal to -21.3, so it is almost identical as in the 4th quarter of 2011. In current quarter business indicator is smaller by 3 points than in analogous quarter a year ago and by 5 points than two years ago. From the second half of previous year a function of business indicator's trend in construction industry has been decreasing. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1428-3247
0866-9503
Language
pol, eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu