BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żywień Andrzej (Agencja Rozwoju Regionalnego)
Title
Utylizacja odpadów jako podstawowy element ochrony środowiska w Japonii
Wastes utilization as the main element of environmental protection in Japan
Source
Ekonomia i Środowisko, 2000, nr 1 (16), s. 135-144, tab.
Economics and Environment
Keyword
Ochrona środowiska, Utylizacja odpadów, Zanieczyszczenie wód, Zanieczyszczenie powietrza, Odpady przemysłowe
Environmental protection, Waste utilization, Water pollution, Air pollution, Industrial waste
Note
summ.
Country
Japonia
Japan
Abstract
Wysokiemu wzrostowi gospodarczemu Japonii w okresie powojennym towarzyszyło postępujące zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego. Nastawiony na szybką industrializację kraj przez wiele lat ignorował zagrożenia, które niósł ze sobą gwałtowny rozwój przemysłu. Podstawowa ustawa o kontroli zanieczyszczeń środowiska wprowadzona została w 1967 roku. Zaraz potem zainicjowano inne, bardziej szczegółowe regulacje prawne dotyczące poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń. Podstawowym założeniem japońskiego ustawodawstwa w omawianym zakresie jest zasada zakładająca, że za szkody wyrządzone środowisku płaci sprawca. Powstała w 1971 roku Agencja do spraw Ochrony Środowiska trwale funkcjonuje w strukturze japońskiej administracji odpowiedzialnej za ochronę środowiska.(fragment tekstu)

Wastes utilisation in Japan is a very important part of environmental management due to a specific nature of the country (population density). The first law regulating the problem of wastes was introduced in 1900. Over the years legal regulations of wastes utilisation have been completely changed and adjusted to the needs of the times. The main principle now is the change of the method of wastes utilisation from incineration and burying thereof to closed cycle circulation and resource renewal. The main objective of that approach is attainment of the state where wastes disposal is considerably reduced and reuse of waste materials increases, whereas thermal energy generated in the process of wastes incineration is used for heating. It is due to this rational policy of wastes management that the level of wastes in Japan has not changed since 1990(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0867-8898
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu