BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mrozińska Małgorzata (Akademia Rolnicza w Poznaniu)
Title
Ochrona środowiska rolniczego i krajobrazu a rozwój agroturystyki na obszarze Euroregionu Pomerania
Rural Landscape Protection and Agritourism Development in Pomerania Euroregion
Source
Ekonomia i Środowisko, 2000, nr 1 (16), s. 179-187, bibliogr.
Economics and Environment
Keyword
Ochrona środowiska, Agroturystyka, Rolnictwo ekologiczne, Euroregiony, Ochrona krajobrazu
Environmental protection, Agrotourism, Ecological agriculture, Euroregions, Landscape protection
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska, Euroregion Pomerania, Niemcy
Poland, Germany
Abstract
Ochrona środowiska rolniczego i kraj obrazu posiada duże znaczenie dla rozwoju agroturystyki. Turystyka rozwija się bowiem jedynie w warunkach zachowania przyrodniczych walorów środowiska, w tym charakterystycznych cech krajobrazu. W Euroregionie Pomerania nadal zachowane są - w dużym stopniu - jego swoiste cechy krajobrazu kulturowego i naturalnego. Pojawiają się jednak negatywne tendencje rozwojowe w rolnictwie, które mogą zagrozić dotychczasowym walorom turystycznym Euroregionu Pomerania. Należą do nich: dominacja jednostronnej gospodarki zbożowej przy braku hodowli zwierząt, stosowany uproszczony płodozmian, który może doprowadzić do zmniejszenia żyzności gleby. Taki typ rolnictwa prowadzić może także do zagrożenia m.in. drobnych biotopów śródpolnych charakterystycznych dla dotychczasowych obszarów wiejskich. (fragment tekstu)

The Pomerania Euroregion is the area where we can still admire certain specific features of its cultural and natural landscape. However, there appeared negative growth tendencies in agriculture which may pose a threat to tourist values of the area. The Pomerania Euroregion is the area with dominating traditional farming methods (mainly grain farming) which may result in the drop in soil fertility and in the long run in the area losing its tourist values. Almost all unique natural areas are protected areas. To be able to use all tourist values of the Euroregion we have to promote co-operation between Poland and Germany (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. W.Michna, Regionalne uwarunkowania polityki strukturalnej rozwoju wsi i rolnictwa, "Rocznik Akademii Rolniczej w Poznaniu" nr 53 cz. 1, s. 195-221
  2. U.Sołtysik, Gospodarować w zgodzie z przyrodą, czyli rolnictwo ekologiczne, "Przegląd i Komunalny" 1999 nr 6
  3. E.Kośmicki, Przyszłość rolnictwa w Europie i świecie. Ekologiczny punkt widzenia, "Przegląd Komunalny" 1999 nr 6, Poznań 1999
  4. J.Pawlak, Ochrona środowiska rolniczego i krajobrazu, "Aura" 1999 nr 7-8
  5. W.Dachowski, Współpraca transgraniczna i jej wsparcie ze strony Unii Europejskiej,1998
Cited by
Show
ISSN
0867-8898
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu