BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuźma Ewa
Title
Działalność charytatywna rodu Zamoyskich w latach 1906 - 1918
Charitable activity of Zamoyski family during 1906-1918
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2012, nr 2, s. 219-232, bibliogr.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Finansowanie oświaty, Ochrona środowiska, Działalność społeczna, Finansowanie dóbr publicznych, Finansowanie kultury
Financing of education system, Environmental protection, Social activity, Financing of public goods, Financing of culture
Note
summ.
Country
Polska
Poland
Zamoyski
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie trudności prawnych w zakładaniu ochron, ich problemów lokalowych, finansowych i działalności służącej patriotycznemu wychowaniu najmłodszych. Działalności charytatywnej z wielkim zaangażowaniem poświęciła się Zofia hr. Zamoyska. Z jej to inicjatywy, po zniszczeniu przez pożar Warszawy w 1814 r., utworzono Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. W pracę na jego rzecz włączyła się siostra Zofii, Maria księżna Wirtemberska z Czartoryskich i szwagierka Anna Sapieżyna z Zamoyskich. Prezesem Towarzystwa został brat Zofii, Adam Jerzy książę Czartoryski, a wiceprezesem jej mąż - ordynat Stanisław hr. Zamoyski. Dzięki jej staraniom, car Aleksander I wydał zgodę zatwierdzającą statut. Środki na prowadzenie działalności pozyskiwano głównie z darowizn, np. Stanisław hr. Zamoyski ofiarował 30 000 zł, Adam Jerzy ks. Czartoryski 20 000 zł, Władysław hr. Branicki 10 000 zł. Mimo wielu trudności Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności nieustannie się rozbudowywało i w 1891 r. liczyło 16 wydziałów, w tym Wydział Ochron i Żłobków. Jego działalność przerwał wybuch I wojny światowej.(fragment tekstu)

The article is devoted to the role of Zamoyski family in creating protective aims to care for children from poor families and participate in other forms of charity.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. APL. AOZ, sygn. 15297, Pisma plenipotenta dotyczące remontu ochrony z: 10 sierpnia 1908 r., 1 lipca 1911 r., 19 lipca 1911 r., Rozliczenia wydatków z 2 lutego 1912 r.
 2. APL. AOZ, sygn. 15297, Pismo plenipotenta z 17 lipca 1907 r., Sprawozdanie z 6 marca 1908 r.
 3. APL. AOZ, sygn. 15297, Protokół odbiorczy remontu szkoły i ochrony w Michalowie z 20 kwietnia 1915 r.
 4. APL. AOZ. sygn. 15294, Rachunki podpisywane przez A. Chojdzińską - Kozłowską z 26 lutego 1919 r.
 5. APL. AOZ. sygn. 15294, Rachunki z zakupu podarunków gwiazdkowych dla dzieci i organizacji przedstawienia z 30 i 31 grudnia 1917 r.
 6. APL. AOZ. sygn. 15294, Sprawozdanie z okresu wakacyjnego w 1917 r.
 7. APL. AOZ. sygn. 15294, Świadectwo pracy A. Chojdzińskiej wystawione 12 grudnia 1917 r.
 8. APL. AOZ. sygn. 15294, Świadectwo pracy M. Zajączkowskiej wystawione 19 maja 1934 r.
 9. APL. AOZ. sygn. 15297, Deklaracja Stowarzyszenia Spożywców w Wielączy. Pismo plenipotenta z 23 lipca 1914 r.
 10. APL. AOZ. sygn. 15297, Odpowiedź plenipotenta na raport z 6 grudnia 1911 r.
 11. APL. AOZ. sygn. 15297, Sprawozdanie z prac wykonanych w ochronce w Szczebrzeszynie z 10 stycznia 1911 r.
 12. APL. AOZ. sygn. 15298, Pismo Naczelnika Powiatu Zamojskiego z 11 grudnia 1909 r.
 13. APL. AOZ. sygn. 15298, Pismo Naczelnika Powiatu Zamojskiego z 20 grudnia 1910 r.
 14. APL. AOZ. sygn. 15298, Pismo Zarządu Polskiej Macierzy Szkolnej z 20 października 1906 r., Zamówienie do Fabryki Wyrobów Drzewnych z 1906 r.; sygn. 15297, Pismo budowniczego Klucza Zwierzynieckiego i Strzeleckiego Ordynacji Zamojskiej z 2 lipca 1907 r. Pismo plenipotenta z 5 lipca 1907 r.
 15. APL. AOZ. sygn. 15298, Rachunek dla ochrony w Zwierzyńcu z 1907 r.
 16. APL. AOZ. sygn. 15298, Rachunek ochrony w Zwierzyńcu z 10 lipca 1910 r.
 17. APL. AOZ. sygn. 15298, Rachunki z 25 kwietnia, 26 maja, 29 maja, 8 czerwca 1910 r.; sygn. 15298, Rachunki dla Zarządu Szkoły i Ochrony w Michalowie z 3 lipca 1911 r., 13 lutego 1913 r., Rachunek dla ochrony w Zwierzyńcu z 1 lutego 1911 r.
 18. APL. AOZ. sygn. 15298, Rachunki z przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia w 1906 r.
 19. APL. AOZ. sygn. 15298, Spis dzieci z ochrony według stanu z grudnia 1916 r. i czerwca 1917 r.
 20. APL. AOZ. sygn. 15298, Wyciąg z rachunków za okres 1 lipiec 1908 r. - 1 kwiecień 1909r.
 21. APL. AOZ. sygn. 15298, Wyciąg z rachunków za okres 1913 - 1914 r.
 22. APL. AOZ. sygn. 15298, Zakup książek w Księgarni i Składzie Muzycznym "Gebethner i Wolf" w Warszawie 7 czerwca 1909 r.
 23. APL. AOZ. sygn. 15298, Zamówienia w księgarni M. Arcta z 17 lipca 1906 r., z Księgarni i Składu Muzycznego "Gebethner i Wolf" z 6 października 1907 r., 9 marca 1910 r.
 24. APL. AOZ. sygn.15297, Pismo plenipotenta z 11 lipca 1913 r., Pismo do Zarządu Głównego Ordynacji z 6 września 1921 r.
 25. Archiwum Państwowe w Lublinie. Akta Ordynacji Zamojskiej, (dalej APL. AOZ.) sygn. 15298, Pismo
 26. Cieszkowski, A. 1849. O ochronach wiejskich, Poznań.
 27. Mazur, E. 1999. Dobroczynność w Warszawie w dziewiętnastym wieku, Warszawa.
 28. Pistmo Naczelnika Powiatu Zamojskiego Lubelskiej Guberni z 21 czerwca 1906 r.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu