BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jarski Łukasz
Title
Kodeks pracy czy kodeks pracownika?
The Employment Code or the Code for WOrkers?
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2012, nr 2, s. 293-299, bibliogr.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Językoznawstwo, Interpretacja danych, Kodeks pracy
Linguistics, Data interpretation, Labour Code
Note
summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Podaliśmy tu tytułem ilustracji wybrane przykłady dowodzące niezręczności ujęć językowych, czy ambiwalentnych terminów, które często są źródłem konfliktów na linii pracownik - pracodawca (chociaż nie tylko). Nie są to jedyne żródła nieporozumień, czy zaognień w pracy. W grę wchodzą intencje moralne pracodawcy, który czasami "czyta" przepisy na swoją korzyść, korzystając z wadliwości ujęć semantycznych, jakie istnieją w kodeksie. Kolejnym źródłem słabości kodeksu są zdania (sformułowania) ujęte w trybie fakultatywnym. Roi się tam od sformułowań typu "pracodawca może..." Na przykład pracodawca może przyznać pracownikowi urlop okolicznościowy na wypadek ważnego dla pracownika wydarzenia. Albo pracodawca może awansować pracownika, o ile pracownik podnosi swoje kwalifikacje zawodowe (cała istota leży w wyrazie "może"). Wyraz "może" tak często pojawiający się w przepisach kodeksu stwarza pracodawcy okazję do manipulowania relacjami "pracodawca - pracownik", które często stają się zarzewiem nieporozumień, czy konfliktów w miejscu pracy. Jednocześnie daje pracodawcy "narzędzia" do form lobbingu, czy stosowania szantażu, i "prawnej" przewagi nad pracownikiem. Wprawdzie pracownik może dochodzić swoich racji na drodze sądowej, ale jest to istna "golgota" (czyli często ułuda). (fragment tekstu)

So-called "codes" were intended to be tools regulating social positions but they do not meet general expectations in the current form. They contain lots of semantic and construction defects, and they are, above all, strongly relativised. It gives their commentators plenty of possibilities to manipulate the regulations existing in codes in a decidedly arbitrary way. The formal parts of the code do not display their subjective character, which negatively impinges on their social reception itself. The future editing of codes has to go in the direction of "homo-hominis", but not in their excessive formalisation. The herewith draft has made up only modest illustration of a considerably wider phenomenon culturally called "an excessive formalisation of social life, simultaneously with tendentiousness of its reception".(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czerny, J. 1976. Die deutsche Philosophie der Aufklarung, Leipzig- Halle
  2. Greniewski, H. 1964. Logika formalna, PWN, Warszawa
  3. Kartezjusz. 1972. BF, Warszawa
  4. Leibniz. 1994. Aachen
  5. Radomski, P. 2010. Historyczne pomniki prawa, GWSH, Katowice, (Konf. Nauk., wrzesień).
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu