BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Babčák Vladimír
Title
Aktuálne otázky vedy daňového práva na slovensku
Actual Questions of Tax Law Science in Slovakia
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2009, nr 3 (3), s. 9-24
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Prawo, Prawo podatkowe, Opodatkowanie
Law, Tax regulations, Taxation
Note
summ
Abstract
The article deals with the problem of actual questions of tax law science. In connection with this, the author points out that not only is tax law a new branch of Slovak law, but tax law science is also a new event of legal science. The background for an investigation of the matter is to understand tax law as a new, independent branch of law, which is a part of the legal order of Slovak republic. Furthermore, the author concentrates on the definition of the subject of tax law science. He states that the subject of tax law science is formed by these basic areas: a) tax-law institutes and tax-law legal regulations, b) tax, or tax-law relationships, c) tax legislation and law making in the area of taxes and fees. The author also pays adequate attention to the aim of tax law science, its functions and the methods it uses. In the final parts of the article, the author concentrates on specific basic areas of problems, which may as well be indicated as the current objectives of tax law science.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Knapp V.: Vědecká propedeutika, Právnická fakulta UK, Bratislava, 1993, s.18 a nasl.
 2. Knapp, V.: Vědecká propedeutika, Právnická fakulta UK, Bratislava, 1993, s. 44.
 3. Knapp, v.: Teorie práva, C·H·Beck, Praha, 1995, s. 4 a nasl.
 4. Kρoχинa, Ю.a.: Нaлoгoвoe пpaвo Poccии, Нoрмa, Москва, 2007, s. 81.
 5. Harvánek, J. a kol.: Právní teorie, Iuridica Brunensia, 1995, Brno, s.31.
 6. Knapp, v.: Vědecká propedeutika, Vydavateľské odd. PF UK, Bratislava, 1993. s. 179 až 188.
 7. Knapp, v.: Vědecká propedeutika, Vydavateľské odd. PF UK, Bratislava, 1993, s. 187.
 8. Gerloch, a.: Teorie práva, 2. rozšířené vydání, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Dobrá Voda, 2001, s. 27 - 28.
 9. Boguszak, J. - Čapek, J.: Teorie práva, CODEX Bohemia, Praha, 1997, s. 80
 10. Gomułowicz, A.: Moralność podatkowa - uwarunkowania i zasadnicze dylematy. In: Ex iniuria non oritur ius, Księga ku czci Profesora Wojciecha Łaczkowskiego, pod redakcją Andrzeja Gomułowicza i Jerzego Małeckiego, Poznań, 2003, s. 366.
 11. Čečotová, v.: Dobré mravy v slovenskom súkromnom práve, EPOS, Bratislava, 2005, s. 15.
 12. Miezgová, j.: Základy etiky, SDPN, Bratislava, 1994, s. 11.
 13. Harvánek, j. Motivační faktory v působení práva, Masaryková univerzita v Brně, 1991, Acta Universitatis Brunensis, Iuridica No 93, s. 51.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu