BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawelec Lidia
Title
Nowe techniki rodzicielstwa w perspektywie godności rodziny i człowieczeństwa
New Techniques of Parenthood in view of Family Dignity and Humanity
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2012, nr 2, s. 339-346, bibliogr.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Rodzina, Godność człowieka, Religia, Kościół katolicki, Prokreacja, Etyka
Family, Human dignity, Religion, Roman Catholic Church, Procreation, Ethics
Note
summ.
Abstract
Dynamiczne zmiany społeczne i wciąż rozwijająca się nauka stają się obecnie przyczyną wielu problemów m.in. związanych z płodnością i reprodukcją. Według Światowej Organizacji Zdrowia niepłodność jest chorobą społeczną, co potwierdzają statystyki. Problemy związane z posiadaniem potomstwa ma bowiem aż 10-18% par i liczba ta wciąż wzrasta. W skali światowej jest ok. 50-80 mln kobiet mających problemy z płodnością żyje, a każdego roku przybywa około 2 mln niepłodnych par. W Polsce liczba ta szacowana jest na 15% par, z których 30% to kwestia niepłodności męskiej, a 20% obu partnerów [Domaradzki, 2009: 71]. Zgodnie z zaleceniami WHO ludzie mają prawo do satysfakcjonującego i bezpiecznego życia seksualnego i reprodukcji oraz prawo decydowania o własnej reprodukcji. Dla par borykających się z bezpłodnością ratunkiem okazuje się postęp medycyny i pojawienie się technik wspomaganego rozrodu. Jednak wraz z nimi pojawiają też się pytania o potencjalne niebezpieczeństwa jakie wynikają z nowych możliwości rozrodu człowieka [Domaradzki, 2009: 72].(fragment tekstu)

In the article the author describes the latest parenting techniques: in vitro fertilization, the conception of post mortem life bank institutions and surrogate. The paper presents risks that result from their implementation(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brągiel, P. 2010. Matka zastępcza w ocenie etyki personalistycznej i chrześcijańskiej, "Życie i Płodność", R. 4, nr 2
  2. Domaradzki, J. 2009. Janusowe oblicze reprogenetyki, "Nowiny Lekarskie", nr 1
  3. Jakubowski, T. 2001. W trosce o godność życia ludzkiego. Sztuczne zapłodnienie, "Katecheta", nr 4
  4. Morawska, A., Niechciane dzieci z in vitro, dostępne online [na:] http://tvp.info/informacje/ludzie/niechciane-dzieci-z-invitro/ 5606626
  5. Nestorowicz, M. 2002. Problemy prawne inseminacji post mortem, "Prawo i Medycyna", nr 11
  6. Sikora, A., Dylematy w bioetyce - in, vitro - rodzina - medycyna - etyka, dostępne online [na:] www.archidiecezja.wroc.pl/pliki/wdinvitro06092008. pdf
  7. Sławicki, P. 2010. Macierzyństwo zastępcze jako sposób sztucznej prokreacji, "Dialogi z przyrodą", nr 1
  8. Tokarczuk, R. 2006. Prawa narodzin, życia i śmierci. Podstawy biojurysprudencji, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków
  9. Waluś, S. 2011. Godność człowieka a zapłodnienie pozaustrojowe, "Nauka-Etyka-Wiara"
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu