BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kawęcki Krzysztof (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Title
Idea międzymorza w myśli politycznej Obozu Narodowego I połowy XX wieku
The idea of the Isthmus in the political Thought of the National Camp of the first half of the Twentieth Century
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2012, nr 2, s. 437-445, bibliogr.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Polityka zagraniczna, Historia myśli politycznej, Nacjonalizm, Wojna Światowa II
Foreign policy, History of political thought, Nationalism, World War II
Note
summ.
Country
Europa, Polska
Europe, Poland
Dmowski Roman
Abstract
Sprawy polityki zagranicznej zajmowały w programie Obozu Narodowego istotne miejsce. Po 1918 roku, po odzyskaniu niepodległości jedną z najważniejszych prac w tym zakresie tym była książka Romana Dmowskiego "Świat powojenny i Polska". Autor wiele uwagi poświęcił Rosji i Niemcom i ich stosunkowi do państwa polskiego. Największe zagrożenie dla Polski upatrywał w polityce niemieckiej utrzymującej na wschodzie tradycyjną linię polityki pruskiej. Dmowski wierzył jednak, że kończy się ekspansja polityczna Niemiec i w ogóle narodów germańskich a w zbliżającym się nowym układzie sił międzynarodowych wielką rolę odegrać miała Rosja. Dmowski pisał: Rosja istnieje dziś, jako nasz sąsiad, i to sąsiad najważniejszy, jak to przyszłość niezawodnie pokaże. Pomimo bowiem całego starania, jakie wykazują dziś Niemcy w zaprzątaniu naszej uwagi, zanosi się na to, że ich rola i znaczenie, dziś jeszcze ogromne, stopniowo zmaleje, gdy tymczasem, zdaniem moim, Rosja zbliża się do roli pierwszorzędnej w stosunkach światowych [Dmowski, 1931: 139].(fragment tekstu)

The author speaks of national political parties of the Second Republic, in particular the idea of the Isthmus - to be built on the Baltic-Adriatic and Black bloc countries and nations cooperating closely.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dmowski, R. 1931. Świat powojenny i Polska, Warszawa
  2. Korolec, J. 1935. O polska politykę zagraniczną, "Nowy ład", nr 5, 11.1935
  3. Przybysz, K. 2000. Polska myśl polityczna 1939-1945, Warszawa
  4. Doboszyński, A. 1947. Studia polityczne, Na uchodźstwie, Monachium
  5. "ABC", nr 203, 29.06.1937
  6. "Alma Mater", nr 2, 01-15.02.1939
  7. "ABC", nr 59, 27.02.1939
  8. "ABC", nr 59, 27.03.1939
  9. "Nowy Ład", nr 5, 11.1935
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu