BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hryszkiewicz Dominik (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
Title
Społeczna odpowiedzialność instytucji publicznej
Social Responsibility of Public Institution
Source
Nauka, Gospodarka, Społeczeństwo, 2012, nr 1 (4), s. 261-274, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Instytucje publiczne, Społeczna odpowiedzialność, Interwencjonizm, Interwencjonizm państwa
Public institutions, Social Responsibility, Interventionism, Government intervention
Note
summ.
Abstract
Proces zarządzania współczesnymi instytucjami publicznymi wymaga twórczego i innowacyjnego podejścia do zagadnień związanych z budowaniem pozytywnych relacji z coraz bardziej skomplikowanym otoczeniem społecznym. Efektywność dzisiejszej instytucji publicznej nie może być już rozpatrywana tylko i wyłącznie w kategoriach statystycznych i ekonomicznych. Organizacje "świata biznesu" i nie tylko, zwłaszcza w Europie Zachodniej już to dostrzegły. Również w Polsce zainteresowanie problematyką społecznej odpowiedzialności w biznesie zyskuje coraz więcej zwolenników. Dziś być efektywnym to nie tylko skutecznie zarabiać pieniądze i wywiązywać się ze swoich zobowiązań prawnych. Oczekiwania współczesnego europejskiego społeczeństwa zdecydowanie wykraczają poza typowo prakseologiczne kryteria oceny. Dotyczy to także instytucji publicznych, których misją jest zaspokajanie tak specyficznej kategorii potrzeb społecznych. Zastosowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności pozwoli zbudować modele działalności instytucji publicznych opartych o kryteria społeczne oceny ich efektywności. Niewątpliwą zaletą tej koncepcji jest jej uniwersalność, ponieważ jej postulaty można zastosować praktycznie w każdego rodzaju organizacji bez względu na profil prowadzonej działalności. Zastosowanie jej w procesie zarządzania instytucjami publicznymi w Polsce jest przedsięwzięciem z pewnością innowacyjnym, mogącym zweryfikować dotychczasowe mierniki efektywności tych organizacji. (fragment tekstu)

The article is concerned with the vital aspect of responsibility of public institutions present in the social space. The issue of responsibility requires multidimensional approach. The management of the public institutions in Poland is a crucial task that involves not only responsibility for actions, but also public confidence, which is important in a civil society. Contemporary business and economy world should be more humanistic and should not deepen the wild capitalism based on the lack of the state's control.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Carroll A.B., Business and Society. Ethics and Stakeholder Management, College Division South-Western Publishing Co, Cincinnati, Ohio 1993.
 2. Evan W.M., Freeman R.E., Spółka i osoby żywotnie zainteresowane. Kapitalizm kantowski. Etyka biznesu, (red.) L.V. Ryan, J. Sójka, "W drodze", Poznań 1997.
 3. Frederick W.C., From CSR1 to CSR2, "Business and Society", sierpień 1994.
 4. Friedman M., Kapitalizm i wolność, Centrum im. Adama Smitha & Rzeczpospolita, Warszawa 1993.
 5. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2002.
 6. Holme R., Watts P., Corporate Social Responsibility: Making Good Business Sense, World Business Council for Sustainable Development, Genewa 2000.
 7. Holstein-Beck M., Funkcje menedżerskie, SGH, Warszawa 2004.
 8. Koch R., Słownik zarządzania i finansów, WPSB, Kraków 1997.
 9. Mała encyklopedia ekonomiczna, K. Secomski (red.), PWE, Warszawa 1974.
 10. Mały słownik etyczny, S. Jedynak (red.), Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz 1999.
 11. Robbins S.P., DeCenzo D.A, Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 12. Rybak M., Etyka menadżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007.
 13. Społeczna odpowiedzialność organizacji od odpowiedzialności do elastycznych form pracy, (red.) R. Walkowiak, K. Krukowski, Fundacja "Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach", Olsztyn 2009.
 14. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 2002.
 15. Wartrick S.L., Cohran P.L., The Evolution of the Corporate Social Performance Model, "Academy of Managment Review" 1985, vol. 10, nr 4.
 16. Wood D.J., Corporate Social Performance Revisited, "Academy of Managment Review" 1991, nr 4.
 17. Żemigała M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
Cited by
Show
ISSN
2082-6117
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu