BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Davulis Gediminas (Law University, Lithuania)
Title
Fiscal Federalism in the Public Sector of Lithuania's Economics
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Finanse w dobie integracji europejskiej, 2004, s. 441-454, wykr.
Finance in enlarged European Union
Keyword
Integracja gospodarcza państw z UE, Federalizm fiskalny, Sektor publiczny w gospodarce
Economic integration with the EU countries, Fiscal federalism, Public sector in economy
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Litwa
Lithuania
Abstract
Development of democratic principles in European countries also stimulates decentralization processes in the sphere of state control by relegating OUT greater part of public affairs management to local government institutions and enhancing thereby their significance in state control. The European Charter of Local Self-Government states that local government institutions make a basis for any democratic system. The fundamental principle of democracy is the right of citizens to participate in the management of public affairs and it can be put into practice most efficiently through local government institutions. Local government means that local authorities, within the limits established by law, have the right and capability to manage and control a part public affairs in the interests of local population, taking the whole responsibility. Local authorities have the right to accomplish the functions delegated by central or regional authorities, at their own discretion and taking into consideration local conditions. These statements also refer to the economic sphere and their realization would allow an increase in the economic effectiveness of local government. (fragment of text)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Hausner J: Polityka strukturalna i fundusze przedakcesyjne - perspektywa krajowa. W: Znaczenie funduszy pomocowych Unii Europejskiej dla Polski. SGH, Warszawa 2001.
  2. Lentowicz Z.: Unia uszczelnia granice. "Rzeczpospolita" z 8.03.2004.
  3. Wąsowski K.: Struktura dostępnych środków pomocowych - programy operacyjne. "Rzeczpospolita" z 30.04.2004.
  4. Bielecki J.: Większość na oczyszczalnie. "Rzeczpospolita" z 16.03.2004.
  5. Czykier-Wierzba D.: Finansowanie polityki regionalnej Unii Europejskiej. Twigger, Warszawa 2003.
  6. Bielecki J.: Rolnicy zyskają najwięcej. "Rzeczpospolita" z 20.04.2004.
  7. Krzyżanowska Z.: Dopłaty bezpośrednie w Polsce po akcesji. System uproszczony uzupełniony. "Biuletyn Informacyjny" ARR 2003, nr 3.
  8. Smolarek R.: Polskie rolnictwo w Unii Europejskiej - bilans negocjacji w Kopenhadze. "Biuletyn Informacyjny" ARR 2003, nr 1.
Cited by
Show
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu