BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowocień Paweł
Title
Wspólna metoda oceny (CAF) jako narzędzie zarządzania jakością w jednostkach administracji publicznej
The Common Assessment Framework (CAF) method as a tool of quality management in the units of public administration
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2012, nr 2, s. 509-521, rys.,bibliogr.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Zarządzanie jakością, Administracja publiczna, Wspólna metoda oceny, Ocena jakości
Quality management, Public administration, Commnon Assessment Framework (CAF), Quality assessment
Note
summ.
Company
Europejska Fundacja na Rzecz Zarządzania Jakością
European Foundation for Quality Management (EFQM)
Abstract
Zarządzanie jakością w większości przypadków kojarzyć się może z zagadnieniami dotyczącymi sfery prywatnych przedsiębiorstw, tj. jakość produktu, obsługa klienta, zarządzanie produkcją, itp. w nastawieniu na jakość wykonania produktu lub z jakością oferowanych usług. Natomiast zarządzanie jakością powinno kojarzyć się bezpośrednio z dążeniem do poprawy osiąganych wyników poprzez ocenę zarządzania i wdrożenie odpowiednich środków poprawy. Zarządzanie jakością swoje korzenie ma w systemach stosowanych w przedsiębiorstwach w celu poprawienia jakości funkcjonowania firmy. Natomiast pewne cechy podstawowe, np.: doskonalenie, można wykorzystać w sektorze publicznym.(fragment tekstu)

The CAF method consisting of basic nine criteria is its main construction taken from the EFQM model. The formula for carrying out analysis possesses more guidelines, namely 28 auxiliary criteria divided into 9 main criteria. The auxiliary criteria treat the subject contained in the main criteria more precisely and make up an auxiliary tool for developing issues placed in the basic criteria. The Common Assessment Framework CAF is a method requiring an assessment based on knowledge and experience of workers directly connected with an assessment process of the organisation's activities. The application of the auxiliary criteria of the CAF method to the organization's assessment requires their adjustment / modification in order to adapt them to the correct assessment and the organisation's activities. It is necessary to conduct the adaptation so that the general conception for the given criterion should be kept and relevant to it, besides it is necessary to be guided by a desire to obtain sufficient information. Undertaking the detailed assessment can turn out demanding and give unsatisfactory results, e.g., fail an assessment of activities of the organisation's individual elements. However, the detailed work assessment can turn our attention to the need for the introduction of changes or modifications which can also improve work at every level and in every function of the organisation. Using the CAF method for assessment of one's own activities is aimed at improving work environment.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Lisiecki, M. 2001. Klasyczne i nowe metody organizacji i zarządzania, WSZiM
  2. Wspólna Metoda oceny - jakość w administracji, CAF, źródło: (http://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/k3.pdf)
  3. Zarządzanie jakością w administracji publicznej - europejskiej wzorce, polskie doświadczenie, w: Służba Cywilna, Jesień - Zima 2002/2003, nr 5.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu