BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bocionek Piotr
Title
Strefy Fermiego
Fermi zones
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2012, nr 2, s. 233-240, bibliogr.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Filozofia człowieka, Człowiek a praca, Osobowość człowieka, Potrzeby człowieka, Psychologia człowieka
Human philosophy, Human and labour, Human personality, Human needs, Human psychology
Note
summ.
Abstract
Wbrew pozorom artykuł ten nie dotyczy tematyki fizykalnej. Wręcz przeciwnie, dotyczy losu człowieka, a ściślej mówiąc jego miejsca w ludzkiej zbiorowości (Jeśli takie miejsce istnieje ?). Dwa zjawiska będą nas tu interesowały, a mianowicie położenie konkretnego człowieka w ludzkiej zbiorowości oraz jego status w hierarchii społecznej (który często ulega zmianie). Historycy, politolodzy, filozofowie zajmują się człowiekiem w kontekście jego przynależności stanowej, kiedy mówią o warstwie rolniczej, inteligenckiej, czy tak zwanej klasie średniej. Natomiast w ich analizach nie ma w ogóle miejsca dla jednostki, a przecież każda zbiorowość, czy społeczeństwo składa się z jednostek (atomizacja)  i ten wątek uszedł uwadze myślicielom [Weiss, 2003: 49]. W artykule niniejszym będziemy badać ludzką zbiorowość, ale w kontekście analizy jej jednostki. Na temat jednostki i jej roli w społeczeństwie napisano już wiele tomów, ale wszystkie one powielają potoczne poglądy, które rzucają się w oczy bez specjalnych studiów.(fragment tekstu)

This article is an attempt to recall the phenomenon in physics called "Fermi zones" and the principle of Fermi resulting from social sciences. The author believes that this principle is not only physical but anthropic, too.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Białynicki, B. 1978. UW- PAN, Warszawa
  2. Bullock, B. 1979. Hitlers life, " Alfa- Hause ", London
  3. Czerny, J. 1986. Addytywność w nauce, US, Katowice
  4. Kant, I. Aufklarung, Konigsberg
  5. Michalet, K.L. 1869. Hegels Werke, " Wolf", Berlin
  6. Weiss, E. 2003. Zarzdzanie a przedsiębiorczość, w: PWSZ, Wałbrzych
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu