BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marková Dagmar (Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, Slovakia), Zábojníková Monika
Title
Rodové stereotypy v sociálnej práci s azylantkami1
Gender Stereotypes in Social Work with Female Refugees
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2011, nr 7 (2), s. 275-287, tab., bibliogr. 19 poz.
Humanum. International Social and Humanist Studies
Keyword
Wyniki badań, Kobieta, Mężczyzna
Research results, Woman, Men
Note
summ.
Abstract
In this article we analyze part of our research results orientated to discover gender sensitiveness in social work with female refugees. We present part of our results which concern to appearance some of gender stereotypes between workers who are actively working with female refugees. Results indicate still lurking gender stereotypes and insufficient allowance gender sensitive approach in work with female refugees. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. BUTOROVA, Z. - FILADELFIOVA, J. - CVIKOVA, J. - GYARFAŠOVA, O. - FARKAŠOVA, K. 2002. Ženy, muži a rovnosť priležitosti. In: Kollar, M., Mesežnikov, G. (Eds.): Slovensko 2002. Suhrnna sprava o stave spoločnosti II. Bratislava: IVO, 2002, str. 405-441.
 2. ENNS, Z. C. - SINACORE, A. 2001. Feminists Theories. In WORELL, J. 2001. Encyclopedia of Women and Gender: Sex Similarities and Differences and the Impact of Society on Gender. London: Academic Press, 2001. 1256 p. ISBN 0-12- 227245-5.
 3. FREEMAN, L. Miriam. 1990. Beyond Women´s Issues: Feminism and Social Work. In Affilia, 1990, vol. 5, no. 2.
 4. GONDOVA, K. 2005.Monitor verejnej mienky o cudzincoch na Slovensku.[online]. [cit. 2011-11-11]. Dostupne na internete:
 5. JANEBOVA, R. 2005a. K čemu je socialnim pracovnikům teorie aneb postmoderni feministicka perspektiva o "krizi poznani". In Možnosti socialni prace na počatku 21. stoleti. Hradec Kralove: UHK, 2005. ISBN 80-86771-10-5.
 6. JANEBOVA, R. 2005b. Otazky moderni feministicke socialni prace. In Socialni prace, 2005, roč. č. 3.
 7. JANEBOVA, R. 2006. Feministicke perspektivy v praxi socialni prace. In Gender/rovne přiležitosti/vyzkum, 2006, vol. 7, no. 2.
 8. KICZKOVA, Z. - KOBOVA, Ľ. 2008. Feminizmus.[online]. [cit. 2008-04-03]. Dostupne na internet: .
 9. KRCHOVA, A. - VIZNEROVA, H. 2009. Dennik migranta migrantky. Praha: Europska kontaktni skupina, 2009. 98 s. ISSN 1803-6589.
 10. KOLAŘOVA, M. 2007. Globalni muž a lokalni žena? Feministicky pohled na globalizaci. In Gender/rovne přiležitosti/vyzkum, 2007, vol. 8, no. 1.
 11. KOLLARIK, T. - SOLLAROVA, E. 2004. Metody socialnopsychologickej praxe. Bratislava: Ikar, 2004. 264 s. ISBN 80-551-0765-3.
 12. KOVATS, A. et al. 2006. Prakticka socialna praca s utečencami. Budapešť: Menedek, 2006. 235 s. ISBN 963 06 0862 6.
 13. MACHAČEK, L. 2006. Gender-rodovosť v pedagogickom vyskume a praxi. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2006. 197 s. ISBN 80-89220-39-8.
 14. PRŮCHA, J. 2007. Interkulturni psychologie. Praha: Portal, 2007. 224 s. ISBN 978- 80-7367-280-5.
 15. RAŠTICOVA, M. 2007. Kultura, gender a imigrace. Socialněpsychologicke hledisko socializace indickych imigrantů ve Spojenych statech americkych. In Gender/rovne přiležitosti/vyzkum. 2007, vol. 8, no. 1.
 16. RIGLOVA, A. - DASTLIK, L. 2006. Přispěvky k genderově senzitivni socialni praci s ženami azylantkami. [online]. Praha: Ministerstvo prace a socialnich věci, 2006. 46 s. [cit. 2009-11-22]. Dostupne na internete:
 17. .
 18. STRIEŽENEC, Š. 1996. Slovnik socialneho pracovnika. Trnava: Sapientia, 1996. 255 s. ISBN 80-967589-0-X.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu