BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ďurkovský Peter (Národné centrum prevencie sociálnej patológie)
Title
Neurolingvistické programovanie v oblasti záchrany a súvislosť s patológiou rodiny
Neuro-programming in the Rescue and Relationship with Family Pathology
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2011, nr 7 (2), s. 297-301, bibliogr. 9 poz.
Humanum. International Social and Humanist Studies
Keyword
Człowiek w środowisku, Pomoc społeczna, Praca
Human in environmental, Social assistance, Labour
Note
summ.
Abstract
Despotism os system is in school books anytime, but reality is not the same. All people have got problems to survive. A lot of social workers are part of despotism system too. They adopt psychical manipulaton . They have got amoral profit. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. ĎURKOVSKY, P.: Podiel kazateľa v uspešnej prevencii kultovej zavislosti. In: Homileticka činnosť cirkvi a kvalita sučasneho života. Banska Bystrica: Katedra evanjelikalnej teologie a misie. Pedagogicka fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Združenie evanjelikalnych cirkvi v Slovenskej republike, 2009. ISBN 978-80-8083-716-7
  2. ĎURKOVSKY, P.: Pravo a hodnota slobody. Zaverečna praca. Banska Bystrica: Pravnicka fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2005.
  3. ĎURKOVSKY, P.: Vyskyt socialnopatologickych javov ako dosledok tyrania, zanedbavania a zneuživania v rodine. Diplomova praca. : Pedagogicka fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra socialnej prace, 2007.
  4. FROMM, E.: Lidske srdce. Praha: Nakladatelstvi Jozefa Šimona, 1996. ISBN 80- 85637-28-6
  5. JUNG, C. G.: Analyticka psychologie. Jeji teorie a praxe. Praha: Academia, 1992. ISBN 80-200-0418-1
  6. JUSKO, P.: Kultova zavislosť. In: HRONCOVA, J. a kol.: Socialna patologia. Banska Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Pedagogicka fakulta, 2004. ISBN 80- 8055-926-0
  7. KOLAŘ, M.: Skryty svět šikanovani ve školach. Praha: Portal, 1997. ISBN 80-7178- 123-1
  8. NAZARE-AGA, I.: Nenechte sebou manipulovat. Praha:Portal, 1999. ISBN 80- 7367-049-6
  9. PUŠKAROVA, M.: Mudry starec. Bratislava: SOFA, 1997. ISBN 80-85752-31-X
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu