BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stolarczyk Anna (Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie)
Title
Rynek pocztowy Unii Europejskiej w świetle postępującego procesu liberalizacji -rys historyczny.
The European Union Postal Market in the Light of Progressive Liberalization Process- Historical Brief
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 67, s. 388-395, rys., bibliogr. 3 poz.
Issue title
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1
Keyword
Poczta, Rynek
State post, Market
Note
summ.
Abstract
1 stycznia 2011 roku na mocy postanowień trzeciej dyrektywy pocztowej 11 krajów UE: Austria, Belgia, Bułgaria, Dania, Francja, Irlandia, Portugalia, Słowenia, Hiszpania, Włochy i Malta, zlikwidowało monopol publicznych operatorów pocztowych na przesyłki listowe o masie do 50 g. Dołączyły one do grupy państw, które wcześniej uwolniły rynek pocztowy: Estonii, Finlandii, Holandii, Niemczech, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Tym samym dokonał się kolejny, ważny etap w historii unijnego rynku pocztowego. Jakkolwiek do ostatecznego zakończenia procesu liberalizacji pozostały 2 lata i 10 rynków, czekających na "pełne otwarcie" na konkurencję - na Cyprze, Litwie, Łotwie, Słowacji, Węgrzech, w Czechach, Grecji, Luksemburgu, Polsce, Rumunii, zasadne jest już teraz odnieść się do istotnych faktów z przeszłości. Interesujące wydaje się spojrzenie na rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, w tym wypadku pocztowy, z perspektywy tworzenia UE i jego prawnego otoczenia - taka historia w pigułce. W tym kontekście, tworzenie Unii, postępujący proces liberalizacji, zmiany w otoczeniu prawnym - czynniki, które przez lata kształtowały rynek usług pocztowych UE, m.in. jego przedmiotową segmentację i kierunki przepływu przesyłek pocztowych, są tematem niniejszego artykułu, opracowanego na podstawie raportu pt. Rozwój rynku usług pocztowych w krajach UE, opublikowanego przez Instytut Łączności w 2010 roku(fragment tekstu)

The subject of this article is the short history of the EU, the liberalization of postal market, changes in legal environment - factors - which for years has shaped the European Union market of postal services, such a market segmentation and the question of mail streams directions.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. ITA Consulting GmbH, WIK-Consult GmbH, Study for the European Commission, DG Internal Market and Services: The Evolution of the European Postal Market since 1997, Final Report, August 2009.
  2. Stolarczyk A., Grzech A., Fereniec M.: Rozwój rynku usług pocztowych w krajach UE, Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2010.
  3. www.upu.int
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu