BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzybowski Marek (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Społeczeństwa informacyjne w regionie morza bałtyckiego
Information Societies in Baltic Sea Region
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 67, s. 432-439, bibliogr. 12 poz.
Issue title
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1
Keyword
Społeczeństwo informacyjne, Region
Information society, Region
Note
summ.
Abstract
W Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 społeczeństwo informacyjne określane jest jako społeczeństwo, w którym przetwarzanie informacji z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych stanowi znaczącą wartość ekonomiczną, społeczną i kulturową1. Informacja w społeczeństwie zorganizowanym, a szczególnie w państwach o zasięgu globalnym, odgrywała zawsze istotną rolę. Stąd zarówno w starożytnych Chinach, w okresie panowania Rzymu, w czasach Bizancjum, jak i w Imperium Osmańskim podstawą sprawnej administracji był sprawny przepływ informacji. Współcześnie zaczęto dostrzegać wagę oraz istotę wytwarzania oraz dystrybucji wiedzy w okresie intensywnego uprzemysłowienia.(fragment tekstu)

In the article the author presents the information societies in the Baltic Sea Region in the innovation activity context. The observation of the changes in the countries of the Baltic Sea Region can be seen as the feedback between economic innovation and information society. In countries and regions with high potential for innovation the development of information society can be clearly seen. Where production of innovation is at a low level the society has the low standard of the Information Society as well.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. An Information Society For All, Action Plan prepared by the Council and the European Commission for the Feira European Council, 19-20 June 2000.
 2. Baltic Maritime Outlook 2006, Centre for Maritime Studies Turku, Finland, Göteborg, March 2006.
 3. eEuropa+ 2003 Wspólne działania na rzecz wdrożenia Społeczeństwa Informacyjnego w Europie. Plan Działań sporządzony przez kraje kandydujące przy wsparciu Komisji Europejskiej, Warszawa, czerwiec 2001.
 4. eEurope 2005: An information society for all, An Action Plan to be presented in view of the Sevilla European Council, 21-22 June 2002.
 5. Europe's Digital Competitiveness Report. Volume 2: i2010 - ICT Country Profiles, Commission of the European Communities, COM(2009) 390, SEC(2009) 1104, Brussels, 4.08.2009.
 6. European Innovation Scoreboard 2008. Comparative Analysis Of Innovation Performance.
 7. January 2009, http://www.proinno-europe.eu/metrics (5.02.2009). Europe and the global information society, Recommendations to the European Council, Bruksela 1994.
 8. Machlup F.: The Production and Distribution of Knowledge in the United States, Princeton University Press 1962.
 9. Measuring the Information Society, ITU ICT Development Index 2009, International Telecommunication Union, Geneva 2009.
 10. Minc A., Nora S.: L'Informatisation de La Société - Rapport à M. Le Président de La République, Paryż 1978.
 11. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań z lata 2006-2010, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa 2010.
 12. Porat M.U., Rubin M.R.: The Information Economy, Office of Telecommunications Special Publication, US Department of Commerce, Washington D.C. 1977.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu