BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Leciak Michał (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
Title
Criminal Law for Ski Slopes in Poland
Source
Ekonomia i Prawo, 2014, t. 13, nr 4, s. 483-497, bibliogr. 27 poz.
Economics and Law
Keyword
Sport, Odpowiedzialność cywilna, Prawo karne
Sport, Civil liability, Criminal Law
Note
summ.
Abstract
A study is focused on the analysis of regulations intended to prevent certain dangerous behavior on the ski slopes. It concerns to the Act of 18 August 2011 on the safety and rescue in the mountains and at the organized ski areas, as well as general criminal law provisions contained in the Penal Code and the Code of Petty Offenses. For examining the legitimacy of the criminal law response for such behavior the necessary is also an analyze of the domestic and foreign literature and the practical sphere of the problem. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Act of 16 April 2004 on the protection of nature, Journal of Laws No. 92, item 880.
 2. Act of 18 August 2011 on the safety and rescue in the mountains and at the organized ski areas, Journal of Laws No. 208, item 1241.
 3. Act of 18 January 1996 on physical culture, Journal of Laws No. 25, item 113.
 4. Act of 20 May 1971 Code of Petty Offenses, Journal of Laws No. 12, item 114.
 5. Act of 26 October 1982 on upbringing in sobriety and counteracting alcoholism, Journal of Laws No. 35, item 230.
 6. Act of 29 July 2005 on counteracting drug addiction or any other form of substances acting on the central nervous system, Journal of Laws No. 179, item 1485.
 7. Act of 5 November 2009 amending the law on physical culture, Journal of Laws No. 226, item 1809.
 8. Adamski P., Witkowski Z., Kolasińska A., Co wynika z badań nielegalnej dyspersji w parkach?, [in:] P. Cybula (ed.), Prawne aspekty bezpieczeństwa w górach - turystyka, rekreacja, sport, Kraków 2013.
 9. Budyn-Kulik M., Komentarz do art. 89 KW, [in:] M. Mozgawa, M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik (eds), Kodeks wykroczeń. Komentarz, Lex 2009.
 10. Grupa Karkonoska GOPR, http://www.gopr.org/poradnik/na-stoku (08.01.2014).
 11. Kappes A., Dekalog FIS a odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na stoku narciarskim, "Folia Turistica", No. 20/2009.
 12. Krajcer S., Bezpieczeństwo narciarza a wolność narciarza na stoku i poza stokiem w świetle austriackiego prawa narciarskiego, "Folia Turistica", No. 20/2009.
 13. Law on the sport of 25 June 2010, Journal of Laws No. 127, item 857.
 14. Marasek A., Wypadki narciarskie w sezonie zimowym 2002-2003 na terenie działania TOPR, [in:] Bezpieczeństwo i profilaktyka w turystyce górskiej, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków 2004.
 15. Opinion of the Inspector General for Personal Data Protection to the Commission's draft law on safety and rescue in the mountains and at the organized ski areas and amending certain laws, Warsaw 2010.
 16. Opinion of the National Road Safety Council to the Commission's draft law on safety and rescue in the mountains and at the organized ski areas and amending certain laws, Warsaw 2010.
 17. Opinion of the Office of Studies and Analysis of the Supreme Court on the Commission's draft law on safety and rescue in the mountains and at the organized ski areas and amending certain laws, Warsaw 2010.
 18. Petrozolin-Skowrońska B. (ed.), Nowy Leksykon PWN, Warszawa 1998.
 19. Raciborski J., Bezpieczeństwo osób korzystających z usług stacji narciarskich, [in:] P. Cybula (ed.), Prawne aspekty bezpieczeństwa w górach - turystyka, rekreacja, sport, Kraków 2013.
 20. Russel K., Christie J., Hagel B.E., The effect of helmets on the risk of head and neck injuries among skiers and snowboarders: a meta-analysis, CMAJ, No. 2/2010.
 21. Słownik Języka Polskiego PWN, http://www.sjp.pwn.pl (08.01.2014).
 22. Stefański R.A., Objaśnienia do art. 173-180, [in:] A. Wąsek, R. Zawłocki (eds), Kodekskarny. Część szczególna. Komentarz, t. I, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 23. The Penal Code of 6 June 1997, Journal of Laws No. 8, items 553.
 24. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, http://uokik.gov.pl (08.01.2014).
 25. Wikipedia, http://www.pl.wikipedia.org/wiki/Snowboarding (08.01.2014).
 26. Wirtualna Polska, http://narty.wp.pl/informacje/w-czasie-ferii-ponad-3-tys-interwencji-na-stokach-narciarskich,1028,1,1.html (08.01.2014).
 27. Zbrojewska M., Komentarz do art. 106 KW, [in:] T. Grzegorczyk, W. Jankowski, M. Zbrojewska (eds), Kodeks wykroczeń. Komentarz, Lex, 2010.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2014.034
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu