BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kubasik Jerzy (Politechnika Poznańska)
Title
Rynkowe podejście do telewizyjnych białych plam
The Market Approach to the Television while Spaces
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 67, s. 465-472, rys., bibliogr. 3 poz.
Issue title
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1
Keyword
Rynek, Telewizja
Market, Television
Note
summ.
Abstract
Artykuł poświęcony jest możliwościom wtórnego wykorzystania widma częstotliwości w ramach TVWS w Europie. Europejska Konferencja Administracji Poczty i Telekomunikacji (CEPT) i niektóre krajowe organy regulacyjne (np. brytyjski Ofcom) rozważają możliwość zastosowania dostępu kognitywnego1 w ramach TVWS przez systemy oparte na koncepcji wspólnoty widma (spectrum commons), zgodnie z podejściem przyjętym przez Federalną Komisję Łączności (FCC) w USA. Bazując na pracach w ramach projektu COGEU zaproponowano rozszerzenie tego reżimu regulacyjnego i wprowadzenie wtórnego obrotu widmem częstotliwości w czasie rzeczywistym w celu podniesienia wartości uwalnianych zakresów widma. Proponowany system ma umożliwić handel, zapewnić jakość usług i ochronę aplikacji zasiedziałych, głównie (ale nie tylko) rozpowszechniania programów telewizyjnych w wersji cyfrowej. W artykule ograniczono szczegółowe opisy techniczne związane z projektem, koncentrując się na kwestiach biznesowych i regulacyjnych.(fragment tekstu)

The article is devoted to opportunities to use spectrum within TV white spaces after digital switch-over in Europe. Following the approach adopted by the FCC (USA), CEPT and some national regulatory authorities, are considering the possibility of cognitive access in TVWS by systems based on spectrum commons regime. Based on the work within the COGEU project, the extension of this regime by the introduction of real-time secondary trading of spectrum is proposed. The proposed system aims to provide quality of service and protection of incumbents' applications, mainly digital TV broadcasting(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Marques P., Rodriguez J., Doyle L., Forde T., Aiache H, Lauterjung J., Gomes A., Stavrou S., Bogucka H., Kubasik J., Kormentzas A., Schuberth G., Dosch D.: The COGEU FP7 project: Cognitive Radio Systems for Efficient Sharing of TV White Spaces in European Context, Future Network & Mobile Summit 2010, 16-18 June 2010, Florence.
  2. COGEU response to the call for public input on the draft RSPG Opinion on Cognitive Technologies (RSPG10-348), 15 January 2011.
  3. www.ict-cogeu.eu
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu