BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Słomski Wojciech (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Title
Człowiek jako podmiot działań etycznych
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2008, nr 1, s. 5-14, bibliogr. 15 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Filozofia człowieka, Etyka, Filozofia moralna
Human philosophy, Ethics, Moral philosophy
Abstract
W literaturze filozoficznej pojęć "podmiot działań etycznych" oraz "podmiot etyczny (moralny)" używa się często jako synonimów, niekiedy jednak pojęcie "podmiot etyczny" występuje w znaczeniu nieco węższym. W tym drugim znaczeniu podmiotem etycznym jest każdy pojedynczy człowiek na tej jedynie podstawie, że jest człowiekiem. Każdemu człowiekowi, niezależnie od stopnia świadomości, rozumności itd., przysługują pewne podstawowe prawa, które nie przysługują bezwzględnie żadnym innym istotom, takie jak prawo do życia albo prawo do nietykalności cielesnej. Podmiotem etycznym jest więc nie tylko człowiek działający i ponoszący odpowiedzialność, lecz również osoby niezdolne do działania etycznego, a więc np. dzieci, osoby chore psychiczne, upośledzone, a nawet, według niektórych filozofów, człowiek w stanie prenatalnym. Podmiotem jest więc każdy człowiek na tej tylko podstawie, że jest człowiekiem. To zaś z kolei oznacza, że pytanie o podmiot działań etycznych nie jest tożsame z pytaniem o człowieka, zaś definicja podmiotu działań etycznych nie jest tożsama z definicją człowieka. (fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arendt H., Jaspers K. 1993. Briefwechsel, Munchen - Zurich
 2. Baczko, B. 2002. Hiob, moj przyjaciel. Obietnice szczęścia i nieuchronność zła, Warszawa.
 3. Balaž, I. 2005. Problemy masmedialnej etiky, In: Viera a Život, Trnava: Dobra kniha, Roč. XV., č.: 3.
 4. Brentano, Z. 1989. O poznaniu źrodła moralnego, Warszawa.
 5. Dulieu, P. J. 1975. Aktualność Schelera, "Znak" nr 27
 6. Feuerbach, L. 1953. Wykłady o istocie religii, Warszawa.
 7. Filk, J. 1996. Ontologizacja odpowiedzialności. Analityczne i historyczne wprowadzenie w problematykę, Krakow
 8. Gadacz, T. 2007. Filozofia Boga w XX wieku. Od Lavelle'a do Tischnera, Krakow.
 9. Hołowka, J. (red.). 2000. Filozofia moralności. Wina, kara, wybaczenie, Warszawa.
 10. Mycek, S. 2006. Człowiek i odpowiedzialność, Sandomierz.
 11. Podsiad, A. 2001. Słownik terminow i pojęć filozoficznych, Warszawa.
 12. Ślipko, T. 2004. Zarys etyki ogolnej, Krakow.
 13. Stolarik, S. 1997. Zbytočna filozofia? In: Verbum, roč. 8, č. 4
 14. Williams, B., 2000. Moralność. Wprowadzenie do etyki, Warszawa.
 15. Патер, Д. 2008. Філософські есе, Суми.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu