BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Podborączyńska Anna
Title
Agnieszka Golczyńska-Grondas, Mężczyźni z enklaw biedy: rekonstrukcja pełnionych ról społecznych, Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Absolwent, Łódź 2004, 216 s.
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2008, nr 1, s. 167-170
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Mężczyzna, Bezrobocie, Ubóstwo
Men, Unemployment, Poverty
Abstract
Prezentowana książka opowiada ona o problemach mężczyzn pochodzących z enklaw biedy w Polsce i ich sytuacji we współczesnej Polsce. Publikacja powstała w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych przez Łódzką Szkołę Badań nad Biedą i Pomocą Społeczną, a z tej racji praca ta jest wręcz szkoleniową lekturą zarówno dla profesjonalistów jak i dla początkujących socjologów. Pierwotnym założeniem autorki było napisanie pracy dotyczącej ról społecznych odgrywanych przez ubogich mężczyzn, tymczasem wyniki badań skłoniły autorkę do redakcji książki starającej się udzielić odpowiedzi na pytanie o główne przyczyny i przebieg procesów pauperyzacyjnych dotyczących przedstawicieli płci męskiej w Polsce. Autorka słusznie zauważyła, że współcześnie na rynku znajduje się mnóstwo pozycji książkowych poświęconych problemom dotyczącym kobiet oraz feminizacji społeczeństwa i innych zagadnień z tego obszaru, natomiast wyraźnie odczuwa się brak naukowych opracowań dotyczących sytuacji mężczyzn, którzy przez badaczy zostali zepchnięci na drugi, w tym przypadku w zasadzie nieistotny plan.
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu