BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gołoś Michał
Title
Filozofia i teoria państwa w ujęciu Tomasza z Akwinu
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2008, nr 1, s. 29-45, bibliogr. 17 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Filozofia, Teoria państwa i prawa, Filozofia człowieka
Philosophy, Theory of state and law, Human philosophy
Abstract
Tomasz z Akwinu (1225-1274), dominikanin, uczeń Alberta Wielkiego, wykładał teologię w Paryżu, połączył interpretację Pisma Świętego z Arystotelesem. Najważniejsze poglądy zawarł w serii komentarzy oraz Sumie teologicznej i Sumie przeciwko poganom. Jego metafizyczne dokonania określiły stanowisko Kościoła w kwestiach fundamentalnych dla wiary i filozofii chrześcijańskiej. Zajmował się człowiekiem jako jednostką i jako elementem większej struktury. Najważniejsze miejsce w filozofii zostawił jednak dla Boga. W odniesieniu do filozofii polityki, jak i w innych przypadkach, Tomasz posłużył się Arystotelesem modyfikując jego stanowisko przez pryzmat chrześcijaństwa. Arystoteles twierdził, że jednostka wypełnia swój cel najlepiej w ramach społeczności, że jest z natury bytem społecznym i tylko w ten sposób może się realizować najpełniej. Tymczasem Tomasz przejmując zasadniczą tezę Arystotelesa dodaje, że celem tak jednostki jak i społeczeństwa jest zawsze Bog. Stąd najwyższą władzą na ziemi jest Kościół - jako najbliższy Bogu. Wyższość władzy kościelnej, duchowej nad świecką, ludzką zakłada się zdaniem Tomasza na trosce, jaka przypisana jest właśnie Kościołowi o najwyższy cel, czyli Boga. (fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bocheński, J. 1993. Zarys historii filozofii, "Philed", Krakow
 2. Chesterton, G.K. 1959. Święty Tomasz z Akwinu, Warszawa
 3. Davies, N. 1998. Europa rozprawa historyka z historią, Krakow
 4. Hart, H. 1995. 100 postaci, które miały największy wpływ na dzieje ludzkości, Warszawa 1995
 5. Jan Paweł II, Encyklika Fides et Ratio, Do Biskupów Kościoła katolickiego o relacjach między wiarą a rozumem, 14.09.1998 r.
 6. Legowicz, J. 1991. Zarys historii filozofii, Warszawa
 7. Pieper, J. 1966.Tomasz z Akwinu, Krakow
 8. Słomski, W. 2003. Pojęcie bytu i jego funkcja w kształtowaniu kultury duchowej i cywilizacji europejskiej, IDEA XV
 9. Stolarik, S. 1997. Zbytočna filozofia? In: Verbum, roč. 8, č. 4
 10. Stolarik, S. 1998. Stručne o dejinach filozofie. Košice: Kňazsky seminar
 11. Tomasz z Akwinu. 1965. Byt i istota, Warszawa
 12. Tomasz z Akwinu. 1984. Dzieła wybrane: O wierze, Poznań
 13. Tomasz z Akwinu. 2000. Traktat o człowieku I, Kęty
 14. Tomasz z Akwinu. 2000. Traktat o człowieku II, Kęty
 15. Tomasz z Akwinu. 2004. Suma Teologiczna, Warszawa
 16. Патер, Д. 2008. Філософські есе, Суми
 17. Сломский, В. 2006. Историко-Философское Эссе, Minsk
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu