BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wawrzonkiewicz-Słomska Anna
Title
Człowiek i jego godność w nauce Jana Pawła II w refleksji filozoficznej Henryka Pilusia
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2008, nr 1, s. 47-64, bibliogr. 10 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Filozofia człowieka, Etyka, Filozofia moralna
Human philosophy, Ethics, Moral philosophy
Abstract
Jednym z elementów, jaki znajdował się w twórczości filozoficznej i teologicznej Karola Wojtyły - Jana Pawła II była godność człowieka, którą ujmował on w dwóch aspektach, na co zwraca uwagę Henryk Piluś. Pierwszym z nich był aspekt przyrodzony, inaczej naturalny. Drugi to aspekt nadprzyrodzony, czyli boski. Zdaniem profesora "filozoficzno-teologiczne analizy K. Wojtyły dotyczące godności człowieka jako osoby mają charakter otwarty, nie ograniczają się tylko do antropologii filozoficznej i etyki, służą dalszym rozważaniom teologicznym. (...) Wykracza tym samym poza definicję osoby podaną przez Boecjusza (...). definicja ta jest dla niego za wąska, gdyż nie oddaje specyficznej pełni, jaka zawiera się w pojęciu osoby. Patrząc na nauczanie Jana Pawła II nie sposob nie dostrzec, że uważał on godność człowieka za najważniejsze kryterium, ktore stanowiło o jego człowieczeństwie. W opinii profesora Henryka Pilusia, Jan Paweł II wpisał godność osoby ludzkiej do swojej wizji człowieka i sprawił, że stała się ona jej integralną, nierozerwalną częścią. Dzięki niej człowiek może zajmować najważniejsze miejsce pośród innych bytów, jakie znajdują się w świecie doczesnym. Jeszcze pełniejsza staje się godność ludzka w efekcie wyniesienia jej do wymiaru transcendentnego, ponieważ w ten sposób nabiera ona właściwego sensu w Tajemnicy Wcielenia i Odkupienia. (fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Jan Paweł II. 1996. Christifideles laici, (w:) Adhortacje Apostolskie Ojca św. Jana Pawła II, Krakow, nr 37
  2. Jan Paweł II. 1996. Dominum et Vivificantem (1986), (w:) Encykliki Ojca św. Jana Pawła II, Krakow, nr 59
  3. Piluś, H. 1979. Problem osoby ludzkiej w ujęciu Karola Wojtyły, "Problemy Studenckiego Ruchu Naukowego", nr 1 (41)
  4. Piluś, H. 1989. O godności człowieka jako osoby, Studia Filozoficzne, nr 7-8
  5. Piluś, H. 1999. Ku integralnej wizji człowieka Karola Wojtyły - Jana Pawła II, in: Ks. E. Jarmoch, J. Jaroń, H. Piluś, Człowiek darem i tajemnicą w nauczaniu Jana Pawła II, Siedlce
  6. Wojtyła, K. 1986. Miłość i odpowiedzialność, Lublin
  7. Wojtyła, K. 1988. U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II, Kraków
  8. Wojtyła, K. 1991. Człowiek w polu odpowiedzialności, Rzym-Lublin
  9. Wojtyła, K. 1994. Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin
  10. Wojtyła, K. 1995. Znak sprzeciwu. Rekolekcje w Watykanie od 5 do 12 marca 1976 roku, Kraków
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu